• Naši donatori. Hvala! :)

Centar Posvojenja 1

Program teži unaprijediti sustav podrške posvojiteljskim obiteljima kroz:

1. Dostupnu edukaciju i podršku posvojiteljskoj zajedinici u tri regije Republike Hrvatske;

2. Unapređenje kompetencija stručnih radnika koji se bave poslovima posvojenja.

Ciljna skupina:

- Potencijalni posvojitelji

- Posvojitelji

- Stručna zajednica

Očekivani rezultati:

1. Funkcionalni ADOPTin INFO centar sa stručnim osobama kao izvor savjeta i informacija o posvojenju (telefonsko, internet i savjetovanej uživo);

2. Provedno pet ADOPTinih INFO-teka o posvajanju iz Republike Hrvatske i/ili drugih zemalja, namijenjenih ljudima koje zanima posvojenje, u formatu radionice koje traju 90 minuta.Zamišljene su kao prvi korak informiranja prije no što se odluče na posvojenje.

3. Provedne tri ADOPTAonice – stručne priprema potencijalnih posvojitelja za posvojenje koje se provode u skladu s Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati OCD za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje.

4. Dostupna usluga podrške posvojiteljima djece sa posebnim potrebama i/ili rizičnim ponašanjima putem dvije terapeutske grupe podrške.

5. Održane tri tematske pričaonice za posvojitelje;

6. Jedna publikacija namijenjena stručnoj zajednici;

7. Ciklus edukacije pružateljima podrške posvojiteljskoj zajednici;

8. Stručna edukacija namijenjena stručnim radnicima iz sustava socijalene skrbi u Lovranu ili Rijeci i Osijeku;

9. Održana dva Vikenda posvojenja – po jedan u Lovranu ili Rijeci i u Osijeku.

Period provedbe: studeni 2016 - listopad 2017

Izvor financiranja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo za demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku NOVI LOGO