Ciljevi ADOPTE su:

  • Unapređenje pravnog okvira i prakse vezane uz postu pak posvajanja i procesa nakon posvajanja;
  • Zauzimanje za prava potencijalnih posvojitelja i posvojitelja;
  • Zalaganje za prava posvojene djece i djece u ranjiv im situacijama;
  • Potpora i pomoć potencijalnim posvojiteljima, posvojiteljima i posvojenoj djeci;
  • Edukacija članova i javnosti iz svih područja vezanih uz posvojenje i roditeljstvo;
  • Povezivanja i suradnje s ostalim sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu.