ADOPTine grupe podrške su namijenjene posvojiteljima koji traže odgovore na pitanja i dileme o roditeljstvu i posvojenju. Posvojenje je način zasnivanja obitelji koji je zbog svojih osobitosti često popraćen više ili manje teškim periodom prilagodbe na novonastalu situaciju, koje se mogu javiti neposredno nakon posvojenja, ili tijekom neke od razvojnih period djeteta, nakon što inicijalni period prilagodbe prođe. Ponekad se intenziviraju s polaskom djeteta u školu. Prepoznali smo da je u tom periodu obiteljima potrebna podrška kako na edukativnom tako i emocionalnom planu.

Tijekom grupa članovi dijele osobna iskustva i pružaju jedni drugima emocionalnu podršku i, ponekad, praktične savjete koji mogu pomoći u nošenju sa vašom situacijom.

Organiziramo:

1. Terapijske grupe potpore

Terapijske grupe vodi educirana psihoterapeutica. Grupa se sastaje dva puta mjesečno, u večernjim satima, kroz 9-12 susreta.

Teme kojima se bavimo kroz sudjelovanje u grupi su, između ostalih:

• roditeljske kompetencije posvojitelja;
• obiteljske vrijednosti;
• nenasilno rješavanje sukoba;
• unutarnji resursi za roditeljstvo;
• identitet posvojenog djeteta;
• razvojni put djeteta;
• proces izgradnje odnosa i privrženosti.

Svakom polazniku na raspolaganju je mogućnost individualnog psihoterapijskog rada u grupi.

Grupa je zatvorena, što znači da jednom formirana, u tom sastavu se sastaje tijekom unaprijed određenog broja susreta i nema mogućnosti naknadnog uključivanja. Prije ulaska u grupu potrebno je obaviti inicijalni razgovor s voditeljicom grupe radi predstavljanja načina rada i dogovora oko prikladnosti ovog načina rada za svakog pojedinca.

Grupa se sufinancirana kroz projekte. Iznos kotizacije iznosi 150 kuna mjesečno, a za članove/ice ADOPTE 100 kuna mjesečno.

2. Grupe samopotpore

Grupe samopotpore obično proizlaze iz terapijskih grupa potpore, iako se mogu oformiti i na druge načine. I one uključuju redovite susrete u određenom periodu ili fiksnom broju susreta (9-12 susreta). Grupa se samo-facilitira: izabere se svaki puta jedan voditelj/ica između članova grupe, koja vodi računa da se pravila grupe poštuju i da postoji ravnomjernost sudjelovanja svih članova/ica.

Grupa je zatvorena, a sudjelovanje je besplatno.