Kako se većina potencijalnih posvojitelja u procesu posvojenja susreću s istim pitanjima i nedoumicama, ADOPTA organizira grupe samopotpore za potencijalne posvojitelje.

Ideja grupe samopotpore je da si sudionici:

  • međusobno pruže podršku;
  • međusobno podijele iskustva, osjećaje, ideje i korisne informacije;
  • međusobno se motiviraju za nastavak procesa posvajanja.

Grupe su zatvorenoga tipa što znači da se formiraju isključivo na osnovu prijava, te naknadna priključivanja novih članova neće biti moguća. Sudjelovanje podrazumijeva i to da će članovi poštivati povjerljivost informacija i integritet svakog člana odnosno grupe u cjelini i što redovitije sudjelovati a kako bismo razvili dinamiku, kontinuitet i osjećaj pripadnosti.

Ukoliko želite sudjelovati u paru, molimo vas da dostavite odvojene prijavnice, svoju i za partnera. Posebno napominjemo da je sudjelovanje bez naknade a grupa je namijenjena onim članovima ADOPTE koji su završili jednu od organiziranih priprema za posvajanje (ADOPTAonica, Na drugi način).