ADOPTA - udruga za potporu posvajanju u partnerstvu sa Srednjom školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu pokrenula je projekt Šarena škola - prevencija socijalne isključenosti i rizičnih oblika ponašanja čiji je glavni cilj smanjenje socijalne isključenosti, osobito djece s iskustvom skrbi te poticanje prihvaćanja različitosti kod učenika.

Projektni ciljevi se nastoje postići kroz:

  1. Ciklus radionica za učenike na temu iskustvene obrade tema različitosti, usmjerene prvenstveno na senzibilizaciju i prihvaćanje različitih iskustava odrastanja, uključujući i iskustva u sustavu socijalne skrbi, različitih obiteljskih struktura (jednoroditeljske obitelji, posvojiteljske obitelji, udomiteljske obitelji), pripadnosti nacionalnim manjina/etničkih pripadnosti.
  2. Edukacije za nastavničko vijeće i stručnu službu škole o specifičnostima formiranja identiteta djece koja imaju iskustvo života u sustavu socijalne skrbi i/ili života u netradicionalnim obiteljima te smjernicama za pružanje podrške
  3. Izradu vizuala i drugih grafički oblikovanih materijala u suradnji s učenicima škole s ciljem širenja poruka prihvaćanja različitosti, a time i rezultata projekta
  4. Provedbu pilot istraživanja o stavovima učenika prema ranjivim skupinama djece koje će predstaviti na Okruglom stolu zajedno s partner organizacijama

Navedenim radionicama nastoji se potaknuti kvalitetna komunikacija, suradnja, međusobno uvažavanje te doprinijeti povećanju bliskosti i prihvaćanju različitosti među vršnjacima. Radionicama se potiče i suradnja i grupna kohezija, rad na uviđanju sličnosti i različitosti među učenicima, odnosno prihvaćanju različitosti što utječe na promjenu stavova mladih prema ranjivim skupinama djece i mladih te spremnost na djelovanje u svrhu razvoja tolerantnijeg društva.

Izvor financiranja: Grad Zagreb