Putem radija, televizije, novina i web/a pokušavamo približiti problematiku vezanu uz posvajanje široj javnosti i otvoriti medijski i javni prostor za informiranje i rasprave o tematici posvajanja.