Nakon obavljenog Izvješća o provedenom savjetovanju - Nacrta prijedloga Iskaza za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama Adopta prosvjeduje protiv odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da se izmjene zakona usmjere samo na demografske napore.

Poštujući odlučnost Vlade RH da se zauzme za demografsku revizalizaciju Republike Hrvatske i djecu koja tek trebaju biti rođena, Adopta želi jasno upozoriti da u Republici Hrvatskoj trenutno žive djeca za koju je Republika Hrvatska posebno odgovorna i koja, osim državne (putem resornih ministarstva), ne uživaju ničiju drugu zaštitu. Radi se o djeci bez roditeljske skrbi kojoj je Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na obitelj, a koji Ustav posebno propisuje da država štiti djecu i mladež te da su svi pred zakonom jednaki.

ADOPTA već tradicionalno sudjeluje u predlaganju novih zakonskih rješenja i promjena postojećih zakona i propisa s ciljem poboljšanja položaja djece, posvojenika, posvojitelja i obitelji nastale posvojenjem. Prijedlog za izmjenu i dopunu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji smo već ranije uputili na adrese nadležnih institucija, priložili smo i u okviru aktualnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Ovim prijedlogom tražimo:

  • Da se posvojiteljima koji posvoje dijete starije od 8 godina omogući roditeljski dopust u istom trajanju kao i posvojiteljima koji su posvojili dijete mlađe od 8 godina.Time se omogućuje adekvatno i nužno potrebno vrijeme prilagodbe i brige neovisno o dobi u kojoj je dijete posvojeno, jer što je dijete starije u trenutku posvojenja to je proces prilagodbe odnosa razvijanjem privrženosti složeniji i često dugotrajniji;

  • Da se svim posvojiteljima odobri pravo na jednokratnu novčanu potporu prilikom dolaska djeteta u obitelj kao i biološkim roditeljima jer su u tom trenutku izdacinajviši. Pri tome, posvojitelji ne raspolažu jednakim vremenom pripreme na novonastale troškove kao ostali roditelji pa će jednokratna novčana pomoć, neovisno o tome je li ranije isplaćena drugom korisniku, biti od iznimnog značaja kao pomoć pri posvojenju.

ADOPTin prijedlog izmjena i dopuna postojeće zakonske regulative stavlja zaštitu i interes djeteta u prvi plan i eliminira pravne nedosljednosti zbog kojih posvojena djeca i posvojitelji imaju različiti pravni tretman i različitu razinu pravne zaštite.

Naime, postojeći zakon ne uvažava specifične potrebe posvojenika, negira svrhu jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete te diskriminira posvojitelje jer ne mogu svoja prava ostvariti pod jednakim uvjetima kao i drugi roditelji. Zato bi predložene izmjene i dopune osigurale jednak pravni tretman i jednaku pravnu zaštitu svim posvojiteljima i svoj posvojenoj djeci, a prije svega: jednakost svih pred zakonom, zaštitu osobnog i obiteljskog života posvojene djece i pravo na dostojan život.

ADOPTA aktivno sudjeluje u praćenju propisa u Republici Hrvatskoj i zagovara promjene i dopune postojećih zakona. Ovoga smo puta iznijeli prijedlog za izmjenu i dopunu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Ove smo prijedloge uputili i na adrese Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku; Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku; Odbor za obitelj, mlade i sport i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Izmjene i dopune su vrlo važne za obitelji nastale posvojenjem a posebicu djecu. Vjerujemo da će naši prijedlozi doprinijeti poboljšanju pozitivne zakonske regulative u Republici Hrvatskoj. Ovo je samo još jedan u nizu naših prijedloga, a zagovaranjem ćemo se sustavno baviti i kroz projekte I ovo dijete treba obitelj i Kaleidoskop.

U nastavku možete pročitati sve izmjene i prijedloge:

Udruga ADOPTA sudjelovala je i iznijela svoje prijedloge u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, Prethodne procjene za Obiteljski zakon i Teza za Obiteljski zakon. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku najavilo je suradnju sa pripadnicima civilnog društva i u daljnjim koracima u radu na novom Obiteljskom zakonu. ADOPTA se nada da će biti prepoznata kao jedna od stručnih udruga koja može doprinijeti ovoj temi i da ćemo sudjelovati u radnim skupinama koje ministarstvo ima namjeru osnovati. 

U nastavku možete pročitati ADOPTin prijedlog na teze, a više detalja o samim tezama nalazi se na sljedećem linku: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4049

"ADOPTA - Udruga za potporu posvajanju je nevladina, neprofitna udruga građana osnovana s ciljem pružanje potpore i unapređivanja procesa i uspješnosti posvojenja u Republici Hrvatskoj. Udruga okuplja potencijalne posvojitelje, posvojitelje i posvojenike, kao i stručnjake koji se bave ili su zainteresirani za pitanja vezana uz posvojenje.

Na poveznici možete pristupiti konačnim primjedbama i prijedlozima na Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, s Konačnim prijedlogom Zakona i savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona.

Ovime putem još jednom zahvaljujemo svima koji su svojim sudjelovanjem u savjetovanju doprinijeli dokumentu kojega smatramo vrlo važnim za uređenje prava obitelji nastalih posvojenjem.

 

U okviru javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Obiteljskog zakona i Prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa, ADOPTA je 12.09.2013. uputila Ministarstvu socijalne politike i mladih slijedeće prijedloge i opaske koje mozete naci u dokumentu.