Obiteljski zakon koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2014. godine donosi mnoge promjene u obiteljskim odnosima pa tako i u procesu posvajanja. Evo nekih promjena:

ODUZIMANJE RODITELJSKE SKRBI

- U slučaju da je roditelj osuđen za teška kaznena djela protiv svog djeteta (teška tjelesna ozljeda, spolna zloupotreba, podvođenje), državni odvjetnik za mladež može odmah pokrenuti postupak za oduzimanje roditeljske skrbi takvom roditelju.

POSVOJENJE

- Prije posvojenja djeteta, potencijalni posvojitelji dužni su proći kvalitetnu procjenu te školu za posvojitelje kako bi dobili sve informacije o tome što ih očekuje.

- Stručnjaci su dužni za svako dijete napraviti analizu i preporuke kakvi bi mu roditelji najviše odgovarali te po tome tražiti najpogodnije posvojitelje.

- Kad se pronađu, slijedi razdoblje adaptacije, odnosno vrijeme u kojem potencijalni posvojitelji i dijete žive zajedno, uz obilnu pomoć stručnjaka, kako bi se spriječile pogrešne procjene i prekidi posvojenja; dužina adaptacijskog razdoblja propisat će se posebnim pravilnikom i vjerojatno će ovisiti o dobi djeteta (za manju djecu bio bi kraći).

LIVING WILL

- Zakon će propisati da roditelji mogu za života ostaviti detaljne upute o tome kome žele povjeriti svoju djecu u slučaju smrti - to nužno ne moraju biti rođaci.

Centar za socijalnu skrb to će morati uzeti u obzir i ispoštovati volju roditelja, osim ako to nije izričito suprotno interesu djeteta (centar će odbiti vašu oporuku u slučaju da dijete želite povjeriti narkomanu, seksualnom zlostavljaču itd.).

- Svaka odrasla osoba moći će napraviti i ovjeriti popis želja o tome koga želi za skrbnika ako izgubi poslovnu sposobnost, kakvo liječenje želi, a kakvo ne. Takav dokument će biti obvezujući.

Više na: jutarnji.hr

Obratite nam se s komentarima na info[at]adopta.hr!

ADOPTA, udruga za potporu posvajanju podržava OPCIJU 3: (normativno rješenje), te predlaže da za područje 3: POSVOJENJE, zakonodavac uzme u obzir i druge komparativne pravne modele (osim Njemačke i Austrije), poput prakse posvojenja u Velikoj Britaniji, te odredbe Konvencije o zaštiti djece i suradnji prilikom međunarodnog posvojenja 1.

Osobito nam je važna zaštita identiteta djeteta, kroz planiranu izmjene upisa u maticu rođenih i uputa o odluci o posvojenju koja će to osigurati.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ADOPTE NA NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA ZA OBITELJSKI ZAKON I PRIPADAJUĆE PRAVILNIKE U PODRUČJU 3) POSVOJENJE:

1. Potrebno je formalno i suštinski odvojiti stručnu procjenu prikladnosti, koja je obveza nadležnog CSS, od stručne pripreme potencijalnih posvojitelja, koju mogu voditi pravne osobe na osnovu certificiranog programa te ne koristiti pripremu potencijalnih posvojitelja kao dodatnu procjenu prikladnosti. To su dva različita procesa, sa različitim funkcijama i nadležnostima (jedan se bavi edukacijom, a drugi procjenom) koji se ne mogu kvalitetno obavljati simultano, koje dovode u konflikt ulogu osobe koja ih vodi te imaju negativan utjecaj na svrhu pripreme za posvajanje;

2. Potrebno je vremenski točno odrediti trajanje procesa pripremnog postupka za posvojenje, kao i obveze CSS za poduzimanje određenih, propisanih aktivnosti sa ciljem posvojenja;

3. Potrebno je uvesti obvezu stručne procjene potreba djeteta bez roditeljske skrbi kao kriterij za pokretanje obveze nadležnog tijela za usklađivanja potreba djeteta sa kompetencijama potencijalnih posvojitelja;

4. Potrebno je urediti Registar potencijalnih posvojitelja kao funkcionalnu bazu podataka, kojom će prestati obveza potencijalnih posvojitelja da šalju zamolbe u sve centre za socijalnu skrb u RH te da potreba da ih redovito kontaktiraju osobno ili telefonom čime ih se, sa jedne strane, stavlja u neravnopravan položaj, a sa druge, doprinosi netransparentnosti cijelog procesa te dodatno opterećuje osoblje po centrima.

5. Svrha "smještaja djeteta sa ciljem zasnivanja posvojenja" je praćenje prilagodbe djeteta i nove obitelji te pružanja stručne podrške po potrebi, sa ciljem pospješenja uspješnosti posvajanja. S tim u svezi, potrebno je odrediti obvezu pružanja stručne pomoći i moguće oblike stručne podrške posvojiteljskim obiteljima minimalno za vrijeme trajanja smještaja djeteta sa ciljem zasnivanja posvojenja.

6. Potrebno je odrediti početak primjene novih pravila, te kako se oni odnose na potencijalne posvojitelje koji su već upisani u hrvatski Registar potencijalnih posvojitelja.

_____

1 1993, usvojena u Hagu

Otvorena je javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.
 ADOPTA je, u naporima za unapređenje sustava posvajanja, tražila izmjenu zakona u dijelu koji regulira trajanje posvojiteljskog dopusta, kako bi se omogućilo roditeljima koji posvoje stariju djecu, da provedu dovoljno vremena sa njima radi olakšanja procesa prilagodbe. U tome smo donekle uspjeli, te je u novom prijedlogu 6 mjeseci + 6 mjeseci za
posvojitelje djece do 8. godine života.

Niže je dio predloženih izmjena Zakona koji se odnose na posvojitelje. Cijeli tekst je dostupan na stranici Ministarstva socijalne politike i mladih:

http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/javna_rasprava_o_nacrtu_prijedloga_zakona_o_izmjenama_i_dopunama_zakona_o_rodiljnim_i_roditeljskim_potporama

Također su se izjednačavanjem trajanje posvojiteljskog i roditeljskog dopusta za posvojitelje bez obzira na dob posvojenog djeteta stekli uvjeti za poticanje posvojenja djece, uključujući i djece s poteškoćama u razvoju ...

...........

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj ostvaruje posvojiteljski dopust u trajanju od 6 mjeseci za dijete do 18 godina života.“

Stavak 3.mijenja se i glasi:

(3) Po iskorištenju posvojiteljskog dopusta iz stavka 1. i 2. ovoga članka zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove 8. godine života ima pravo na roditeljski dopustu trajanju od 6 mjeseci.“

Stavak 4. i 5. brišu.

Članak 8.

U članku 39. stavak 3. mijenja se i glasi:

„3) Posvojitelj iz stavka 1. ovoga članka ili posvojitelj izvan sustava rada iz stavka 2. ovoga članka ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu u trajanju od 12 mjeseci.“

JAVITE NAM STO MISLITE KAKO BISMO SE NA VRIJEME MOGLI UKLJUČITI  U RASPRAVU. Da li je do 8. godine života dovoljno ili da tražimo produljenje do 10.godine? Postoje li neke druge odredbe koje bismo željeli mijenjati?

Sve prijedloge i inicijative na info[at]adopta.hr