Šarene škole - 2022 - 2023

GZ

 

Naziv projekta: Šarene škole

Nositelj projekta: Adopta – udruga za potporu posvajanju

Partner: Osnovna škola Retkovec

Trajanje: 01.05.2022. – 30.4.2023.

Financijska podrška: Grad Zagreb

Cilj ovog projekta je širenje znanja o različitim iskustvima i okruženjima odrastanja djece i mladih u odgojno-obrazovnom i obiteljskom kontekstu (djeca u sustavu skrbi, posvojiteljske i udomiteljske obitelji, jednoroditeljske obitelji, obitelji s pripadnicima drugih rasa/nacionalnih manjina, s članovima s posebnim potrebama, reorganizirane i srodničke) te razvoj socijalnih vještina učenika u svrhu prevencije i smanjenja međuvršnjačkog nasilja i smanjenja socijalne isključenosti ranjivih skupina učenika.

Aktivnosti projekta:

  1. Ciklus od 3 radionice za učenike-ih razreda (6 razrednih odjela), koje će voditi stručnjakinje Adopte, uz koordinaciju školske socijalne pedagoginje Sonje Burić, a s učenicima se prorađuju teme vezane za komunikaciju s ranjivim skupinama djece, s naglaskom na djecu u alternativnoj skrbi i posvojenu djecu.
  2. Edukacija za stručnu službu i učiteljsko vijeće partnerske škole - psihosocijalne i obrazovne potrebe učenika, s naglaskom na različita iskustva i okruženja odrastanja djece i mladih.
  3. Edukacija roditelja na temu osnaživanja djece za suočavanja s vršnjačkim nasiljem te načinima pomoći djeci s problemima u ponašanju.
  4. Izložba radova učenika nastalih u projektu – služi za diseminaciju poruka projekta. Na izložbu u školi pozvat ćemo i mladu posvojenu osobu koja će učenicima predstaviti svoje iskustvo odrastanja te približiti najčešće zablude povezane s temom posvojenja.