2. konferencija o posvojenju

logo konf

 

 

 

 

“Za reformu bilo kojeg sustava, pa i sustava posvajanja, važan je stav”

U hotelu Panorama Zagreb, 22. i 23. studenoga 2013. održala se 2. konferencija o posvojenju u Hrvatskoj (zaključci s 2. konferencije). Konferenciju je organizirala ADOPTA - udruga za potporu posvajanju suradnji sa Ministarstvom socijalne politike i mladih s namjerom daljnjeg osvješćivanja javnosti o problematici posvojenja u Hrvatskoj.

Uvodnu riječ održale su Diana Topčić-Rosenberg, predsjednica udruge Adopta i Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih koja je istaknula da je ovo zajednički problem o kojem trebamo još puno učiti i razvijati svijest.

Ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić prilikom otvorenja skupa rekla je kako izmjene obiteljskog zakona u središte posvojenja stavljaju dijete te pozvala stručnjake da „svaki puta kada gledamo situaciju u obitelji, moramo gledati interes djeteta i ono mora biti unašem fokusu.“ Također, iznijela je podatak prema kojem je u registru 775 potencijalnih posvojitelja i 252 djece koja imaju uvjete za posvojenje, od čega je gotovo 50% (njih 113) u dobi do 10 godina.

Ova konferencija nužna je za edukaciju i informiranje posvajateljske zajednice, ali i za olakšavanje procesa posvojenja. Djeca moraju biti u našem fokusu i stoga je važno roditeljima omogućiti podršku, te prenijeti znanje i iskustvo kako bi se posvojeno dijete uklopilo u novu obitelj na što lakši i bezbolniji način. Jednako tako veoma je važno educirati društvo kako bi bez predrasuda prihvaćalo svako dijete“  rekla je Diana Topčić-Rosenberg, predsjednica udruge Adopta.

Više od 250 sudionika konferencije imalo je priliku čuti iskustva i primjere pozitivne prakse iz Velike Britanije, osobito u području pripreme djeteta za posvojenjei pomoć roditeljima pri uklapanju u obitelj, kao i načinima pomoći teže posvojivoj djeci.

Prvoga dana konferencije, namijenjenog stručnjacima na području posvojenja, velik interes izazvalo je predstavljanje podataka o potrebama posvojiteljskih obitelji dobivenih istraživanjem udruge Adopta, koje je pokazalo kako posvojitelji smatraju da centri za socijalni rad ne poznaju djecu čiju su skrb preuzeli te im se čini da, nakon što se dijete smjesti u ustanovu za decu ili udomiteljsku obitelj, centri prestaju brinuti za djecu i pratiti njihov razvoj.

Konferencija se nastavila i tijekom subote koja je bila namijenjena prvenstveno posvojiteljskoj zajednici. Drugi dan konferencije započeo je iskustvom posvojenog djeteta (sada odrasle osobe) koji je bio temelje za raspravu o važnosti identiteta posvojene djece. Posvojiteljska zajednica je imala priliku educirati se o problematici razgovora s djetetom o prošlosti i posvojenju te o samoj prirodi odnosa s biološkom obitelji, a dodatna pozornost posvećena je i tehnikama stvaranja privrženosti.

Za reformu bilo kojeg sustava, pa i sustava posvajanja, važan je stav. Stav ljudi koji žele ili jesu posvojili djecu, kao i stav djelatnika sustava koji se za tu djecu brine prije posvajanja. Za praćenje razvoja djeteta dok je u sustavu srkbi, za prikupljanje svih relevantnih informacija o tome djetetu, za pripremu djeteta na odlazak u novu obitelj nije potrebno provesti veliku reorganizaciju rada centara za socijalnu skrb. Potrebno je promijeniti stav i odnos prema posvajanju, u kojem je , bez obzira na sve, primarna odgovornosti za sadašnjost i budućnost svakog djeteta za koje se sustav brine”, zaključila je na kraju konferencije Diana Topčić-Rosenberg, predsjednica udruge Adopta.

 

ZAKLJUČCI S 2. KONFERENCIJE O POSVOJENJU S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Održane 22. i 23.11.2013. u Zagrebu

Što je potrebno napraviti kako bi se dijete koje je pod skrbi države uistinu bilo u središtu posvojenja?

* Unaprijediti procjenu prikladnosti potencijalnih posvojitelja;
* Poboljšati sadržaj i ažurnost procjene i praćenja potreba djeteta;
* Uvesti obveznu pripremu djeteta na posvojenje;
* Usklađivati potrebe i karakteristike djeteta s kompetencijama posvojitelja;
* Osmisliti i uvesti nove pristupe posvojenju „teže posvojive djece“;
* Uvesti provedbu programa pripreme potencijalnih posvojitelja u cijeloj RH kao oblika edukacije i samoprocjene (obiteljski centri, nevladine organizacije);
* Osigurati stručnu pomoć i podršku posvojiteljima i djetetu nakon dolaska djeteta u obitelj, grupe podrške posvojitelja/posvojene djece; stručne službe za podršku razvojnim mogućnostima djeteta (logopedi, razvojni psiholozi i rehabiliatori, pomoć u učenju i slično).
* Pripremiti standarde kako bi se ujednačilo postupanje stručnih radnika u postupcima posvojenja;
* Potrebna specijalizacija stručnjaka za pitanja posvojenja, koji imaju specifična znanja i poznavanje područja posvojenja, uz kontinuiranu edukaciju u skladu s najnovijim teorijskim spoznajama.
* Organizirati edukaciju stručnih radnika CZSS te edukaciju udomitelja u pripremi djeteta za posvajanje; te redovite stručne skupove i aktive radi razmjene iskustava;
* Pokrenuti portal za dijeljenje dobre prakse;
* Organizirati Nacionalni tjedan posvojenja kako bi se doprinijelo senzibilizaciji javnosti za pitanja posvojenja, tijekom kojeg bi se provodile različite aktivnosti (kazališne predstave na temu posvojenja, organiziranje radionica za predškolsku i školsku djecu u kojima bi se razgovaralo o različitim načinima zasnivanja obitelji, radijske i TV emisije i slično);
* Senzibilizirati javnost putem medija (kroz pozitivne priče o posvajanju, isticati primjere dobre prakse posvajanja; putem medija za neku djecu mogu se tražiti posvajatelji i sl).