I ovo dijete treba obitelj

„I OVO DIJETE TREBA OBITELJ“

 

ADOPTA je provela projekt u razdoblju od 20. kolovoza 2015. do 20. studenog 2016. godine.

 

Projekt ˝I ovo dijete treba obitelj˝ teži jačanju razvoja civilnoga društva i povećanju doprinosa socijalnoj pravdi, demokraciji i održivom razvoju u Hrvatskoj putem zagovaranje prava djece bez roditeljske skrbi na život u obitelji i sudjelovanje u donošenju politika o djeci.

 

Specifičan cilj 1:

 • Zagovaračka kampanja o potrebi sustavnih promjena za uspješno posvojenje „teško posvojive“ djece.

Specifičan cilj 2:

 • Osnaživanje i porast prepoznatljivosti ADOPTE kao resursa u kreiranju i praćenju provedbe javnih politika o djeci, osobito djeci bez roditeljske skrbi. 

 

Ciljna skupina:

 • djeca bez roditeljske skrbi, osobito djeca koja se smatraju teže posvojivom djecom zbog njihove a) dobi (starija od 6 godina),b) etničke pripadnosti (Romi), c) razvojne ili zdravstvene poteškoće i d) višečlane obitelji ,
 • potencijalni posvojitelji
 • posvojiteljske obitelji, osobito rizične posvojiteljske obitelji djece sa posebnim potrebama i/ili rizičnim ponašanjim.

 

Očekivani rezultati:

 1. Istraživanje čiji rezultati identificiraju prepreke u posvojenju „teže posvojive djece“,
 1. Mapa dostupnih usluga podrške posvojenoj djeci i posvojiteljskim obiteljima,
 2. Zaključak s preporukuma saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport, kojom se prepoznaje važnost problema teško posvojive djece i spremnost u angažiranju oko pronalaženja rješenja,
 3. Akcijski plan ili plan preporuka za poticanje posvojenja teško posvojive djece u različitim sektorima,
 4. Mediji, javnosti i predstavnici Sabora izvješćeni o temema važnim za posvojnje teško posvojive djece,
 5. ADOPTA tehnički osnažena za sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe javnih politika i prepoznata kao partner u navedenim procesima.

 

Period provedbe: kolovoz 2015. – studeni 2016.

 

Novosti

Istraživanje prepreka posvojenju teško posvojive djece

Adopta je krajem 2015. provela istraživanje prepreka posvojenju teško posvojive djece, u kojem je sudjelovao 171 potencijalni posvojitelj. Svrha istraživanja je ispitati razloge zbog kojih se pojedini potencijalni posvojitelji odlučuju za ili protiv posvojenja određene kategorije djece, te što potencijalni posvojitelji smatraju potrebnim promijeniti u državi i u društvu kako bi se toj djeci povećale mogućnosti za pronalazak obitelji.

Sažetak rezultata istraživanja, zaključaka i preporuka se može vidjeti ovdje.

 

InfoMAPA – tražilica usluga namijenjenih posvojiteljskoj zajednici

ADOPTina infoMAPA nastala je prikupljanjem informacija o postojećim uslugama namijenjenim posvojiteljskoj zajednici, kako bi se omogućio pristup potrebni uslugama potencijalnim posvojiteljima, posvojiteljima, posvojenoj djeci i mladima te posvojiteljskim obiteljima na području Republike Hrvatske. infoMAPA će se redovito ažurirati novim informacijama, kako ih prikupljamo od pružatelja usluga.

infoMAPA se nalazi ovdje.

 

Strateško planiranje ADOPTE

Adopta je započela proces strateškog planiranja s elementima zagovaranja, u kojem sudjeluju članice Upravnog odobra, članovi/volonteri i zaposlenici Adopte. Proces je započeo u prosincu 2015. godine izradom SWOT analize i tematskih planova Udruge, te se nastavlja na radionicama strateškog planiranja kroz veljaču i ožujak 2016.

 

4. konferencija o posvojenju i Okrugli stol I ovo dijete treba obitelj.

Od 14. do 16. 2016. godine održana je 4. konferencija o posvojenju s međunarodnim sudjelovanjem I ovo dijete treba obitelj tijekom koje je održan i istoimeni Okrugli stol. Sadržaj Konferencije bio je namijenjen i stručnoj i posvojiteljskoj zajednici. Više o Konferenciji i Okruglom stolu možete pronaći ovdje.

 

Izvor financiranja:

33