Centar posvojenja 2015. - 2016.

Centar Posvojenja 3

Projekt teži unaprijediti sustav podrške posvojiteljskim obiteljima kroz:

1. Dostupnu edukaciju i podršku posvojiteljskoj zajedinici u tri regije Republike Hrvatske;

2. Unapređenje kompetencija stručnih radnika koji se bave poslovima posvojenja.

Ciljna skupina:

- Potencijalni posvojitelji

- Posvojitelji

- Stručna zajednica

Očekivani rezultati:

1. Funkcionalni ADOPTin INFO centar s stručnim osobama kao izvor savjeta i informacija o posvojenju ( telefonsko, internet i savjetovanej uživo);

2. Provedne tri ADOPTINE INFO-teke, namijenjena ljudima koje zanima posvojenje, u formatu radionice koje traju 90 minuta.Zamišljene su kao prvi korak informiranja prije no što se odluče na posvojenje.

3. Provedne dvije ADOPTAonice – stručne priprema potencijalnih posvojitelja za posvojenje koje se provode u skladu s Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati OCD za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje.

4. Dostupna usluga podrške posvojiteljima djece sa posebnim potrebama i/ili rizičnim ponašanjima putem terapeutske grupe podrške.

5. Održane minimalno dvije tematske pričaonice za posvojitelje;

6. Jedna publikacija namijenjena stručnoj zajednici;

7. Jedna stručna edukacija namijenjena stručnim radnicima iz sustava socijalene skrbi;

8. Održana dva Vikenda posvojenja – po jedan u Rijeci i u Dubrovniku.

 

Period provedbe: studneni 2015-listopad 2016

Izvor financiranja: Ministarstvo socijalne politike i mladih

mspm logo novi