Dijete u obitelji, obitelj u zajednici

Kroz projekt Dijete u obitelji, obitelj u zajednici teži se povećanju regionalne ujednačenosti usluga namijenjenih rizičnim skupinama posvojiteljske populacije te povećanju socijalne uključenosti djece koja žive u sustavu skrbi.

To se nastoji postići kroz:

 1. ADOPTIN mobilni tim u Slavonskom Brodu sklopu kojeg se pružaju:
 • usluge informiranja potencijalnim posvojiteljima,
 • usluge psihološkog savjetovanja za posvojiteljske obitelji i posvojene mlade osobe,
 • INFOteke o domaćem i međunarodnom posvojenju
 • edukacija namijenjena posvojiteljima o specifičnim elementima roditeljstva
 • edukacija namijenjena djelatnicima sustava socijalne skrbi i odgojno-obrazovnih ustanova
 • aktivnosti Zaigranog kabineta i Čitaonica namijenjene djeci

  2. Razvoj metodologije za provedbu konzultacija s djecom iz sustava skrbi o sudjelovanju u donošenju odluka o životu        u obitelji u sklopu kojeg će se:

 • provesti istraživanje s djecom u sustavu socijalne skrbi o stupnju i kvaliteti njihove informiranosti i sudjelovanja o odlukama koje se tiču njihove budućnosti
 • na temelju navedenog istraživanja izradit će se Smjernice za razgovor o aktivnoj participaciji djece u sustavu skrbi

Ciljna skupina u projektu su:

 • posvojena djeca (do 18 godina starosti) koja prolaze krizu identiteta u tinejdžerskim godinama i/ili pokazuju druge indikacije za ciljanom potporom vezanom uz proživljena iskustva i njihove obitelji
 • djeca u sustavu skrbi
 • potencijalni posvojitelji s područja Brodsko-posavske i okolnih županija
 • stručni radnici u sustavu socijalne skrbi koji se profesionalno bave pitanjima obitelji i djece u sustavu skbi i/ili rade s posvojiteljskim obiteljima

Očekivani rezultati projekta su:

 • formiran prvi ADOPTIN mobilni ured za pružanje podrške riziku izloženim mladim posvojenim osobama i njihovim obiteljima
 • specifične usluge podrške posvojiteljskim obiteljima i djeci dostupne na području Slavonije
 • izrađene Smjernice za provedbu konzultacija s djecom iz sustava skrbi o sudjelovanju u donošenju odluka o životu u obitelji, dostupne kao resurs stručnoj zajednici
 • najmanje 100 pripadnika stručne i opće javnosti senzibilizirano na temu uključivanja djece iz sustava skrbi u sudjelovanje u donošenju odluka o svojoj budućnosti i životu u u obitelji, načinima pružanja podrške djeci u izražavanju njihova mišljenja te važnosti povećanja regionalne ujednačenosti usluga namijenjenih skupinama posvojiteljske populacije u riziku

Period provedbe: studeni 2017. - listopad 2018.

Izvor financiranja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 

Ministarstvo za demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku NOVI LOGO

 

Provedba projekta:

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je u cilju povećanja regionalne ujednačenosti usluga namijenjenih rizičnim skupinama posvojiteljske populacije te povećanju socijalne uključenosti djece koja žive u sustavu skrbi, Udruga Adopta provela sljedeće projektne aktivnosti:

Do kraja lipnja 2018., Adoptin mobilni tim, tijekom 4 posjete Slavonskom Brodu održao je:

 • 2 edukativne radionice za potencijalne posvojitelje i posvojitelje na teme:

  Kako razgovarati s djetetom o posvojenju, Kako razgovarati s okolinom o posvojenju

 • 10 sati psihološkog savjetovanja za posvojitelje i posvojene djecu i mlade
 • Adoptinu INFO-teku o pravnoj regulativi i postupku posvojenja u RH i inozemstvu
 • Čitaonicu za djecu Mama za Koka u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod
 • Projekciju filma „Usvajanje odobreno“ u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod
 • 2 stručna predavanja na teme: Kako pripremiti dijete na posvojenje i Specifičnosti posvojiteljskih obitelji na kojima je prisustvovalo 59 stručnjaka

U cilju poticanja aktivne uloge djece i mladih koji žive u sustavu skrbi:

 • Izrađen upitnik o aktivnom sudjelovanju djece i mladih u njihovoj budućnosti i životu u obitelji
 • Provedeno je pet fokus grupa s djecom smještenom u udomiteljske obitelji na području Sisačko-moslovačke, Vukovarsko-srijemske i Međumirske županije s ciljem uvida u stupanj osviještenosti i percepciju mladih o njihovoj mogućnosti i pravu na aktivno sudjelovanje u obitelji i zajednici

Rezultati istraživanja potkrijepljene dosadašnjim spoznajama iz prakse i stručne literature koristit će se za izradu Smjernica za razgovor s djecom o aktivnoj participaciji u sustavu skrbi. Svrha formiranja takvih smjernica očituje se u osvještavaju stručnjaka i javnosti o važnosti informiranja i savjetovanja djece u sustavu skrbi u pogledu njihovih prava i mogućnosti aktivnog uključivanja u procesu donošenja odluka važnih za njihovu osobnu dobrobit te odluka koje se odnose na planiranje njihove budućnosti.

Nadolazeće aktivnosti:

-  Adoptin Mobilni tim u Slavonskom Brodu (17.9.2018.)

-     - Okrugli stol i predstavljanje rezultata projekta (krajem listopada 2018.)