Šarena škola - različitostima DA, nasilju NE!

Copy of CENTAR POSVOJENJA

Cilj projekta je prevencija socijalne isključenosti i vršnjačkog nasilja usmjerenog prema djeci i mladima koji odrastaju u institucionalnim okruženjima, udomiteljskim, posvojiteljskim i jednoroditeljskim obiteljima te mladima pripadnicima nacionalnih manjina kroz edukativne aktivnosti za djecu, mlade i osnaživanje profesionalnog kadra škola-partnera. Više o projektu Šarena škola pročitajte na linku: https://www.adopta.hr/sarena-skola.html

 

Škole partneri projekta: Osnovna škola Okučani, Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška

Planirane aktivnosti projekta:

 

1. Program psihoedukativnih radionica „Šarena škola“ - ciklus tematskih radionice za učenike na temu različitosti, usmjerene prvenstveno na senzibilizaciju i prihvaćanje različitih iskustva odrastanja, uključujući i iskustva u sustavu socijalne skrbi, različitih obiteljskih struktura (jednoroditeljske obitelji, posvojiteljske obitelji, udomiteljske obitelji), etničkih pripadnosti i sl.

2. Edukacija stručnog osoblja u školama-partnerima za prevenciju nasilja i promicanje tolerancije prema učenicima koji dolaze iz različitih obiteljskih struktura i/ili koji su drugačijeg etničkog podrijetla

 - edukacija (predavanje) za razrednike, nastavnike i stručnu službu škola - partnera o specifičnim emocionalnim i odgojno-obrazovnim potrebama  djece koja odrastaju u institucionalnom okruženju (domovima za djecu, stambenim zajednicama i sl.) ili u netradicionalnim obiteljskim okruženjima (jednoroditeljske, posvojiteljske, udomiteljske obitelji, obitelji s pripadnicima različitih rasa/kultura, nacionalnosti) i mladih različitih etničkih pripadnosti uz konkretne smjernice za pružanje podrške

3. Obilježavanje Dana ružičastih majica u školama-partnerima

4. Osposobljavanje i supervizija mlade posvojene osobe u vođenju grupa podrške za mlade posvojene osobe

5. Vođenje ciklusa grupe podrške sa mladim posvojenim osobama od strane mlade posvojene osobe i psihologinje Adopte

6. Tribina „Različitostima DA, nasilju NE – kako pomoći izgradnji tolerantnijeg društva“ za stručnjake u području prosvjete o tome na koji način škole mogu pomoći u poticanju prihvaćanja različitosti s ciljem prevencije nasilja i stvaranja tolerantnijeg društva

 

Projekt je financijski omogućilo MInistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.