Osnaživanje posvojiteljskih obitelji

Projekt teži povećanju roditeljskih kompetencija i vještina posvojitelja i potencijalnih posvojitelja za bavljenje izazovima posvojiteljstva kroz edukaciju i pripremu potencijalnih posvojitelja u dvije regije RH i kroz usluge podrške posvojiteljskim obiteljima.

 

 

Specifični cilj 1: Osigurati edukaciju i pripremu potencijalnih posvojitelja na roditeljstvo posvojene djece;

 

Specifični cilj 2: Osnaživanje vještina i kompetencija posvojitelja, osobito posvojitelja djece sa posebnim potrebama ili rizičnim ponašanjima, kroz dostupne usluge potpore.

 

Ciljna skupina: potencijalni posvojitelji i posvojitelji s područja Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Slavonije.

Partner u projektu: Centar za socijalnu skrb Osijek.

Period provedbe: rujan 2014-kolovoz 2015.

 

Izvor financiranja: