Adoptino savjetovalište za posvojenu djecu i mlade

2

Cilj ovog pilot programa je postavljanje sustava za pružanja savjetovanja i podrške posvojenoj djeci i mladim te pomoć i podrška u integraciji iskustva posvojenja i formiranju zdravog identiteta.

 

Ciljna skupina: Posvojena djeca i mladi 6-24 godine starosti.

Period provedbe: siječanj –prosinac 2015.

 

Izvor financiranja: