Otvoreno pismo Nadi Murganić, ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Poštovana ministrice Murganić,

Nakon objave nacrta prijedloga novog Obiteljskog zakona upućujemo Vam otvoreno pismo.

S obzirom da Ministarstvo nesporno priprema nacrt prijedloga novog Obiteljskog zakona, a da iz nacrta prijedloga koji je povučen proizlazi namjera uvođenja promjena i u dijelu koji se tiče posvojenja, ADOPTA - Udruga za potporu posvajanju (u daljnjem tekstu: ADOPTA) smatra važnim upozoriti na odredbe koje je Zakonom nužno unaprijediti:

Definicija pojma posvojenja

Kako bi se jasno odredilo da je svrha posvojenja prvenstveno dobrobit djeteta, a ne ostvarivanje roditeljstva potencijalnih posvojitelja, posvojenje je potrebno definirati kao posebni oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta .

Vraćanje roditeljske skrbi

Trenutno važeći Obiteljski zakon kao i nacrt prijedloga novog Obiteljskog zakona predviđaju mogućnost lišenja i potom vraćanja roditeljske skrbi. Kao razlozi lišenja roditeljske skrbi navode se najteže povrede i zanemarivanja djeteta. Međutim, kod prava na vraćanje roditeljske skrbi samo se šturo navodi da to pravo može biti vraćeno ako prestanu razlozi zbog kojih je roditelj bio lišen prava na roditeljsku skrb.

Kao instrument zašite djece i njihovog interesa da što prije budu zbrinuti punim sadržajem roditeljske skrbi trenutno važeći Zakon isključuje mogućnost vraćanja roditeljske skrbi ukoliko dijete prije toga bude posvojeno, dok nacrt prijedloga novog zakona takov ograničenje ne sadrži čime se grubo krše prava djeteta i onemogućuje mu se trajno stabilno okruženje i podrška. Stoga ADOPTA inzistira da to ograničenje nužno bude sadržano u pravu bioloških roditelja na vraćanje roditeljske skrbi. Dodatno, potrebno ga je o proširiti tako da sa započetim postupkom posvojenja prestaje mogućnost vraćanja roditeljske skrbi.

Pristanak na posvojenje

  • ADOPTA podupire odredbe i trenutno važećeg i nacrta prijedloga novog Zakona u dijelu odredbi koje govore da se dijete maloljetnih roditelja može posvojiti samo iznimno, ako nema izgleda da će se odgajati u obitelji roditelja ili bake i djeda odnosno drugih bližih srodnika. ADOPTA se zalaže da je u toj situaciji i dalje potreban pristanak maloljetnih roditelja ako razumiju značenje svojih postupaka, kao što to predviđa trenutno važeći Zakon. Ne postoji niti jedan valjani argument koji bi opravdao zašto roditelj u dobi od 18 godina treba dati svoj pristanak za posvojenje, a onaj u dobi od 17 godina ne treba.
  • Trenutno važeći Zakon sadrži u članku 189. i 190. jednu od najvažnijih mogućnosti u samom postupku posvojenja - da je moguće pristanak roditelja za posvojenje nadomjestiti odlukom suda u izvanparničnom postupku, a koje odluke sud donosi ukoliko roditelj dulje vrijeme zloupotrebljava ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnost i prava ili svojim ponašanjem pokazuje nezainteresiranost za dijete, a posvojenje bi bilo za dobrobit djeteta, ako roditelj zloupotrebljava ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnost i prava u kraćem razdoblju u tolikoj mjeri da postoji vjerojatnost da mu se više neće moći trajno povjeriti skrb o djetetu ili ako je roditelj nesposoban u tolikoj mjeri da nije trajno u stanju ostvarivati niti jedan sadržaj roditeljske skrbi i nema izgleda da će se dijete podizati u obitelji bližih srodnika, a posvojenje bi bilo za dobrobit djeteta. Stoga ADOPTA inzistira da se te odredbe kao i njihov sadržaj ne mijenjaju niti uklanjanju iz Obiteljskog zakona.
  • Nacrt prijedloga novog Zakona predviđa za posvojenje djeteta pod skrbništvom, u slučaju kada nije potreban pristanak roditelja, pristanak skrbnika uz suglasnost centra za socijalnu skrb što je potpuno nejasno. Trenutno važeći zakon ne traži suglasnost centra za socijalnu skrb niti je ona razumljiva. Centar za socijalnu skrb provodi postupak posvojenja pa je nejasno kako je moguće da bi centar pokrenuo postupak posvojenja ako smatra da posvojenje nije u najboljem interesu djeteta. Prijedlog ADOPTE je da je za posvojenje djeteta pod skrbništvom, u slučaju kada nije potreban pristanak roditelja, potreban pristanak samo skrbnika uz zadržavanja mogućnosti da, ako skrbnik čiji je pristanak potreban odbije dati pristanak za posvojenje djeteta bez opravdanog razloga, sud može donijeti rješenje koje nadomješta pristanak skrbnika.
  • ADOPTA ukazuje na osobitu važnost aktivnog sudjelovanja djeteta u postupku posvojenja s posebnim naglaskom na uvažavanju njegovih stavova i razmišljanja, što pretpostavlja i mogućnost njegovog opoziva na pristanak za posvojenje. Dijete je najvažniji sudionik posvojenja, i dijete u dobi od dvanaest godina (čiji je pristanak na posvojenje i zakonski potreban) mora imati mogućnost u bilo kojem trenutku, do pravomoćnosti rješenja o posvojenju, slobodno izraziti svoje mišljenje. Ono ne bi smjelo biti ograničeno formom samog postupka niti stavljeno u položaj da nešto mora ako to uistinu ne želi. Cijeli postupak se i vodi samo i jedino radi najboljeg interesa djeteta.

Stručna priprema potencijalnih posvojitelja za posvojenje

Nacrt prijedloga novog Zakona predviđa da program stručne pripreme za posvojenje mogu provoditi samo obiteljski centri.

U važećem Obiteljskom zakonu pripreme za posvojenje mogu provoditi stručni radnici centra za socijalnu skrb ili drugih ustanova socijalne skrbi te organizacija civilnog društva ovlaštenih za provođenje stručne pripreme. Smatramo neprihvatljivim da se organizacije civilnog društva isključe iz provedbe stručne pripreme jer je praksa pokazala da postoji potreba za proširenjem kruga tijela ovlaštenih za tu edukaciju, a ne njegovo sužavanje. U ovom trenutku na edukaciju u Gradu Zagrebu čeka stotinjak osoba koje ove godine neće moći ostvariti to svoje pravo, i za očekivati je da će ga moći ostvariti u razdoblju od šest mjeseci do godine dana.

Osim toga organizacije civilnog društva u čijem radu sudjeluju posvojitelji, potencijalni posvojitelji pa i posvojenici žive posvojenje i raspolažu praktičnim, životnim, znanjima i iskustvima. Posljedično tome potencijalnim posvojiteljima mogu prenijeti iskustva koja su važna za ostvarivanje trajne emocionalne veze i zasnivanije kvalitetnih veza u novonastaloj obitelji.

Priprema djeteta na posvojenje

Unutar samog postupka posvojenja najvažniji dio zauzima priprema djeteta za posvojenje koju je Ministarstvo nacrtom prijedloga novog Zakona u potpunosti marginaliziralo svodeći tu pripremu samo na upoznavanje djeteta s potencijalnim posvojiteljima uz izričitu zabranu probnog smještaja djeteta kod osobe koja ga namjerava posvojiti. Takvo rješenje dovodi dijete u situaciju u kojoj se treba trajno preseliti i započeti novi život s osobama koje poznaje tek površno, u dom koji vidi prvi puta, bez ikakve poveznice ni s prostorom ni sa stvarima u njemu. Suprotno mišljenju Ministarstva, dijete neće uslijed nekoliko prespavljivanja stvoriti trajnu emocionalnu vezu s potencijalnim posvojiteljima, jer ta se veza gradi godinama, ali će zato prilikom preseljenja u novu obitelj i novi dom doći u prostor koji će već poznavati, u sobu koju će zvati svojom, ispunjenu stvarima koje je samo odbralo ili u nju donijelo. Insinuirati da su potencijalni posvojitelji do te mjere neozbiljni da bi doveli dijete na probni smještaj, a zatim, bez ozbiljnog i valjanog razloga, odustali od posvojenja na štetu djeteta je maliciozna i uvredljiva za cijelu posvojiteljsku zajednicu. Nasuprot tome od presudnog je interesa za dijete prije konačnosti posvojenja utvrditi je li posvajanje od strane konkretnih potencijalnih posvojitelja u njegovom najboljem interesu što je jedino moguće samo ako dijete i potencijalni posvojitelji provode što je moguće više vremena zajedno.

Mogućnost izmjene OIB-a

Kao naročito važan problem ADOPTA vidi prijedlog Ministarstva kojim se onemogućava da dijete prilikom posvojenja dobije novi Osobni identifikacijski broj ( OIB). Ovo stoga što je OIB osnovni broj za identifikaciju građana u RH još od 1. siječnja 2009. i svi sustavi koji nastaju ili se nadograđuju koriste OIB kao osnovnu polazišnu točku. Tako prilikom upisa u vrtić, upisom starog broja OIB-a djeteta sustav automatizmom povlači podatke o njegovim biološkim roditeljima. Jednako je prilikom dolaska kod liječnika, upisa u školu i sl. ADOPTA već nekoliko godina ulaže značajne napore da se mogućnost promjene OIB-a dozvoli i za razdoblje kada je Obiteljski zakon bio u suspenziji, odnosno za sva posvojenja zasnovana prema Obiteljskom zakonu iz2003. Nevjerojatno nam je i neprihvatljivo da se to pravo djece u potpunosti ukida umjesto da se širi Takvim postupanjem djeca se izlažu cjeloživotnim opetovanim neugodnostima, problemima i diskriminaciji, a široj društvenoj zajednici omogućuje uvid u podatke za koje je zakonom jasno definirano da su tajni.

Uvid u spis o posvojenju

Zaključno, ADOPTA se protivi da roditelji, makar i samo oni koji su dali pristanak da njihovo dijete posvoji njima poznati posvojitelj, odnosno njihov bračni ili izvanbračni drug djetetova ima pravo uvida u podatke o posvojenju, jer je osnovna svrha uvida u te podatke da dijete kada postane punoljetno ima mogućnosti dobiti sve odgovore koji ga zanimaju vezano uz svoje biološke roditelje i okolnosti svog posvojenja.

 

Zagreb, 10. listopada 2017. godine

ADOPTA Udruga za potporu posvajanju