ADOPTina pričaonica

Pozivamo vas na

razgovor/PRIČAONICU namijenjenu posvojiteljima

PROBLEMI U PONAŠANJU DJECE I MLADIH - KAKO IM POMOĆI

u utorak, 20. ožujka 2018. u 18:00 sati (traje do 20:00)

ured ADOPTE, Nova cesta 4, mezanin

 

Fotolia 21995387 Subscription Monthly XXL 460x400Pojam „problemi u ponašanju“ opisuje ponašanja kojima dijete šteti sebi i/ili drugima, različita po vrsti, složenosti, duljini trajanja i intenzitetu iskazivanja određenih oblika ponašanja te s različitim posljedicama za dijete i/ili njegovu okolinu. Problemi u ponašanju javljaju se kao posljedica međudjelovanja različitih čimbenika rizika na strani samog djeteta, u obitelji ili u socijalnom okruženju.

Kao i u drugim životnim područjima, tako je i kod pojave problema u ponašanju djece i mladih od presudne važnosti pravodobno prepoznavanje i suočavanje s nastalom situacijom. Reakcije poput odgađanja, umanjivanja ili negiranja problema zbog mogućeg vlastitog osjećaja srama, krivnje, bespomoćnosti ili neuspješnosti roditelja, problem dodatno produbljuju do razine kada ga je znatno teže riješiti i prevladati.

Kako reagirati i što učiniti kada dijete iskazuje problem ili poremećaje u ponašanju? U Adoptinoj Pričaonici ćemo odgovore na ovo pitanje potražiti  kroz razgovor o:

  •         Znakovima problema u ponašanju djece i mladih (teškoće u ponašanju, rizična ponašanja, poremećaji u ponašanju)
  •          Odgojnim postupcima, odgojnim dvojbama i odlukama
  •          Obvezama i pravima roditelja na podršku i pomoć, kao i kada, kako i kome se obratiti za pomoć.

Ova Pričaonica je u prva u nizu novog koncepta ADOPTinih Pričaonica, koje neće uključivati klasično predavanje, već će stručnjakinja razgovarati sa sudionicima i odgovarati na njihova pitanja, diskutirati o primjerima iz prakse i pružati konkretne savjete o tome što učiniti kada adolescent/ica iskazuje probleme ili poremećaje u ponašanju. Cilj Pričaonice je smanjiti doživljaj stresa kod roditelja i ojačati njihove kompetencije za nošenje sa svakodnevnim situacijama u kojima dijete iskazuje različite oblike (auto)destruktivnih ponašanja.

Stručnjakinja: Dubravka Marušić, dipl. socijalna pedagoginja s dugogodišnjim profesionalnim iskustvom i djelovanjem posvećenim zaštiti prava djece, s naglaskom na radu s djecom u posebno ranjivim životnim situacijama. Posljednjih godinu dana radi u udruzi „Centar za nestalu i zlostavljanu djecu“, kao voditeljica ureda u Zagrebu i koordinatorica i voditeljica projekata usmjerenih na zaštitu prava djece bez pratnje, područje sigurnosti na internetu i nestanaka djece.

Organizirala je brojne stručne skupove, edukacije i konferencije u područjima prevencije i zaštite djece u riziku i s problemima u ponašanju, razvoja izvaninstitucionalnih usluga i deinstitucionalizacije djece na smještaju u ustanovama, udomiteljstva za djecu, posvojenja te zaštite djece bez pratnje i djece žrtava trgovanja ljudima.

Pričaonica je namijenjena posvojiteljskim obiteljima s djecom u dobi od 11 do 18 godina.

S obzirom na ograničen broj mjesta, prijava  za Pričaonicu je obavezna.