Vanjska evaluacija ADOPTAonice – stručne pripreme za posvojenje

ADOPTA je 2018. godine provela vanjsku evaluaciju – ADOPTAONICE - stručne pripreme za posvojenje, koju ADOPTA provodi od 2013.godine. Evaluacija je obuhvatila 5 ciklusa stručnih priprema, a nalazi vanjske evaluacije pokazuju:

  • Polaznici procjenjuju kako je edukacija značajno doprinijela povećanju znanja iz relevantnih tema vezanih uz proces posvojenja. Njihova procjena stabilna je i visoko izražena kroz sva područja edukacije. Polaznici prošlih ciklusa i s vremenskim odmakom potvrđuju dugotrajnost u usvojenosti relevantnih znanja.
  • Znanja polaznika dobivena na edukaciji su takvog tipa da mogu osigurati i dugoročni utjecaj edukacije u kontekstu unapređenja njihovih roditeljskih kompetencija u budućoj posvojiteljskoj ulozi.
  • Sudjelovanje na edukaciji dovodi i do rasvjetljavanja mitova i smanjenja predrasuda vezanih uz proces posvojenja kod polaznika kod većine ispitivanih čestica.
  • Navedeni rezultat ima za posljedicu smanjenje izraženosti straha i zabrinutosti kod polaznika vezano uz proces posvojenja kao i razvoj realnih očekivanja.
  • Polaznici iskazuju povećanu spremnost na posvajanje nekih od skupina djece koja inače teže pronalaze roditelje.
  • Navedeni rezultat je ostvaren kroz pružanje relevantnih informacija o karakteristikama djece iz pojedinih teže posvojivih skupina, širenje kriterija kod razmišljanja o djeci kao i upoznavanje sa zahtjevima koje posvajanje takve djece iziskuje.
  • Značajan učinak edukacije na polaznike je vidljiv kroz njihove visoke pozitivne procjene specifičnih aspekata procesa posvojenja poput: osjećaja pripadnosti posvojiteljskoj zajednici, sigurnosti u donesene odluke vezane uz posvojenje, osjećaja kompetentnosti u situacijama razgovora s djetetom o posvojenju itd.
  • Procesni elementi provedbe edukacije u vidu zanimljivosti sadržaja, organizacije i provedbe, ispunjenosti potrebe za stručnom podrškom kao i opće procjene edukacije i voditeljica edukacije su ocijenjeni najvišim ocjenama.

Osim pozitivnih rezultata evaluacije u kvantitativnom smislu posebno smo ponosni i na procjene polaznika o njima osobno najznačajnijim dobicima od edukacije:

„Toliko toga sam naučila, lakše prolazim kroz posvojenje, znam odgovore na pitanja, ne bojim se. mislim da bi svaki roditelj trebao proći nešto slično Adoptaonici.“

„Iskustvo drugih posvojitelja kao i znanje o problemima posvojene djece i kako im pristupiti i pomoći.“

„Realnija slika o mogućnostima posvajanja i očekivanjima od posvajanja, faze kroz koje ćemo prolaziti u procesu posvajanja i eventualni problemi.“

„Vašu otvorenost i srdačnost te želju da nam pomognete koja je rezultirala time da Vam se i dalje mogu obratiti za bilo kakvu pomoć ili savjet. To da znam da nismo sami!“

„Stjecanje saznanja kako pripremiti dijete na razgovor o posvojenju.“

„Samopouzdanje vezano uz odluku o posvojenju i sigurnost u odluku. Otvorenost prema posvojenju više djece i starije djece (jer smo suprug i ja već željeli romsko dijete). Osjećaj da postoji stručna pomoć u slučaju poteškoća pri odgoju vezano uz posvojenje.“

„Smatram da je najznačajniji dobitak to što mi je edukacija pomogla da razmotrim npr. posvojenje starije djece ili djece s poteškoćama u razvoju i što sam dobila korisne informacije koje će mi pomoći u roditeljstvu.“

„SVE. Ovo bi trebao proći svaki roditelj. Puno će mi pomoći u odgoju djeteta i izgradnji početne privrženosti.“

Cjeloviti tekst vanjske evaluacije možete pročitati ovdje.