Godišnji izvještaj ADOPTE za 2018. godinu

Dana 22. veljače 2019. na Izbornoj skupštini ADOPTE prihvaćen je Godišnji izvještaj ADOPTE za 2018.

Ističemo neka od postignuća:

- uspostava Centra za psihosocijalnu podršku djeci i mladima s iskustvom skrbi koja pokazuju određene rizike za razvoj poremećaja u ponašanju i emocionalnih teškoća

- Mobilni tim ADOPTe u Slavonskom Brodu kojim se proširila dostupnost podrške posvojiteljskoj zajednici

- provedena vanjska nezavisna evaluacija ADOPTAonice – stručne pripreme za posvojenje koja je pokazala
  kvalitetu ADOPTine stručne pripreme za posvojenje

- upućen Zahtjev za zaštitu osobnih podataka i privatnosti posvojene djece putem izmjene Zakona o OIBu i
  Obiteljskog zakona

- upućen prijedlog za unapređenje brige za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi Odboru za zdravstvo i
  socijalnu politiku Hrvatskog sabora

- tijekom Mjeseca posvojenja provedena je kampanja #HoćuBitiNečijeSunce i #IJaŽelimObitelj s ciljem promocije
  posvojenja djece koja teže pronalaze obitelj

- provedene su mnoge aktivnosti i usluge, od kojih ističemo:

- 5 ciklusa ADOPTAonica – stručnih priprema za posvojenje

- stručni skup „ I Ja želim Obitelj“

- Istraživanje - Koliko udomljena djeca sudjeluju u odlučivanju o svojoj budućnosti i obitelji u kojoj će
  odrastati?
– rezultati fokus-grupa s udomljenom djecom i smjernice za njihovo uključivanje u donošenje odluka
  vezanih za njihovu budućnost i obitelj u kojoj će odrastati

- edukacije za odgojno-obrazovne ustanove (vrtiće i osnovne škole) u Slavonskom Brodu, Oriovcu i  Čakovcu

- Vikendi posvojenja u Čakovcu i Dubrovniku

- Zaigrani kabinet za posvojenu djecu u Zagrebu i Oriovcu

- 14 tematskih radionica

- Vježbaonica roditeljskih vještina – ciklus od 4 psihoedukativne radionice

Godišnji izvještaj za 2018. možete pogledati ovdje.