Patronažna zdravstvena zaštita za obitelji nastale posvojenjem

Patronaza Rusty Watson yIGinlYA6t8 Unsplash

 

Obitelji nastale posvojenjem imaju pravo na posjet patronažne sestre, kao i sve ostale obitelji.

Nakon dolaska djeteta, posvojitelji mogu kontaktirati patronažnu službu tijekom jutarnjih sati u najbližem domu zdravlja prema mjestu stanovanja. Brojevi telefona dostupni su na web stranicama domova zdravlja, putem liječnika obiteljske medicine ili pedijatra.

"Patronažna zdravstvena zaštita sastavni je dio primarne zdravstvene zaštite i u nadležnosti je domova zdravlja. Svi stanovnici imaju pravo na njezino besplatno korištenje. Cilj je patronažne zdravstvene zaštite pružiti zdravstvenu zaštitu korisnicima izvan zdravstvenih ustanova (u domovima korisnika, vrtićima, i slično), poticati ih na očuvanje i unapređenje vlastitog zdravlja, posebno u najosjetljivijim razdobljima života (npr. trudnoća, babinje) i u posebnim stanjima i okolnostima kao što su kronična bolest, invaliditet, starost ili loša socijalna (materijalna) situacija." (izvor: Udruga "Nada")