[Kampanja „ZA[PRAVO] OBITELJI!“]

[Kampanja „ZA[PRAVO] OBITELJI!“]

Posvojenjem nastaje trajni, neraskidiv odnos srodstva roditelja i djeteta. Dijete pripada svojim roditeljima i roditelji djetetu zauvijek! Jednako kao u biološkim obiteljima.

Iako sam Obiteljski zakon u ravnopravan položaj stavlja posvojiteljske i biološke obitelji, razlike u pravima postoje.

Kako to izgleda na primjeru prava na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno ili posvojeno dijete?

Ovo pravo osigurano je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama. Ali, posvojitelji to pravo ne mogu iskoristiti bezuvjetno. Zakon kaže da jednokratnu potporu mogu dobiti samo ako je prethodno druge osobe koje su skrbile o djetetu prije posvojenja (npr. biološki roditelji, skrbnik ili udomitelji) nisu iskoristile. Drugim riječima, ako su biološki roditelji nakon rođenja djeteta iskoristili pravo i dobili jednokratnu novčanu potporu, kada isto dijete bude posvojeno, posvojitelji ne mogu ostvariti ovu potporu.

Kada dijete dolazi u obitelj, rađa se nova obiteljska zajednica, sa svim potrebama neovisno radi li se o dolasku djeteta u biološku ili posvojiteljsku obitelj. Drugim riječima, država ne može i ne smije podrazumijevati da su posvojitelji osobe natprosječnih materijalnih prilika pa im ne treba jednokratna potpora, već ona bez razlike treba biti zajamčeno pravo svakog djeteta za koje se time podupire i olakšava period prilagodbe nakon njegova dolaska u obitelj.

Najmanje što nadležna tijela mogu učiniti jest da se kroz zakone izjednače šanse svakom posvojenom djetetu za novi početak, dobru prilagodbu koja će kasnije pomoći da ono sustigne svoje vršnjake u svim područjima razvoja i sazrijevanja u kojima su u ranijem periodu bila zakinuta.

Pratite našu novu kampanju i podržite nas! #za[pravo]obitelji