Adoptin putokaz

Putokaz

 

Naziv projekta: Adoptin putokaz

Nositelj projekta: Adopta – udruga za potporu posvajanju

Trajanje: 1.1.2021. – 31.12.2021.

Financijska podrška: Grad Zagreb

Cilj projekta Adoptin putokaz je izraditi vodič u kojem će na jednom mjestu biti obuhvaćena prava posvojitelja iz različitih zakona, podzakonskih akata te odluka jedinica lokalne (područne) samouprave. Sa svrhom pružanja dodatne podrške posvojiteljima nakon zasnivanja posvojenja, Adoptin putokaz će im na lako razumljiv i praktičan način učiniti prohodnijim snalaženje kroz prava, rokove i način njihova korištenja.