ADOPTINA izjava o Nacrtu prijedloga Iskaza za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Nakon obavljenog Izvješća o provedenom savjetovanju - Nacrta prijedloga Iskaza za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama Adopta prosvjeduje protiv odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da se izmjene zakona usmjere samo na demografske napore.

Poštujući odlučnost Vlade RH da se zauzme za demografsku revizalizaciju Republike Hrvatske i djecu koja tek trebaju biti rođena, Adopta želi jasno upozoriti da u Republici Hrvatskoj trenutno žive djeca za koju je Republika Hrvatska posebno odgovorna i koja, osim državne (putem resornih ministarstva), ne uživaju ničiju drugu zaštitu. Radi se o djeci bez roditeljske skrbi kojoj je Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na obitelj, a koji Ustav posebno propisuje da država štiti djecu i mladež te da su svi pred zakonom jednaki.

Unatoč opetovanim ukazivanja na nedvosmislenu diskriminaciju te djece, država je i ovim izmjenama zakona odlučila da ta djeca nisu od njezinog posebnog interesa i da se izmjene ovog zakona njima neće baviti. U odgovoru na Adoptin prijedlog da se u izmjene predmetnog Zakona uvrsti izjednačavanje prava na roditeljski dopust posvojiteljima koji posvajaju djecu stariju od 8 godina te da se i posvojiteljima omogući pravo na jednokratnu novčanu potporu za dijete, odgovor Ministarstva je da: "predložene izmjene nisu predmet Nacrta prijedloga Zakona, obzirom da se odnose na članke zakona koji se Nacrtom prijedloga ne mijenjaju. Slijedom navedenog, iznesene primjedbe nisu predmet posebnog razmatranja u okviru ovih izmjena propisa."

Adopta, kao udruga specijalizirana za pružanje potpore i unapređivanja procesa i uspješnosti posvojenja u Republici Hrvatskoj, s neposrednim iskustvom svojih članova u tom području smatra nužnim upoznati hrvatsku javnost s posljedicama koje primjena tog zakona uzrokuje u svakodnevnom životu posvojitelja i njihove posvojene djece:

- Radi lakšeg razumijevanja, trenutno važeći zakon propisuje da posvojitelji imaju pravo na posvojiteljski plus roditeljski dopust samo za djecu do 8 godina starosti, dok djeca koja su jedan dan starija ostaju bez mogućnosti da novi roditelji s njima provedu više od 6 mjeseci. Time se ne uvažavaju specifične potrebe posvojenika koji, što su stariji, trebaju duže vrijeme prilagodbe na novonastalu situaciju, a posebice ukoliko u tom procesu kreću u školu. Svrha roditeljskog dopusta kod posvojenja ima drugačiji značaj nego kod tek rođene djece jer je broj posvojene djece u prvoj godini života nizak, a kod posvojene djece starije dobi potrebno je uložiti pojačane napore i trud u stvaranje privrženosti, bliskosti i sigurnosti koja im je nužno potrebna u budućnosti.

- Negira svrhu jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, koja je propisana kao pomoć roditeljima prilikom povećanih troškova koji nastaju dolaskom djeteta u obitelj. Posvojeno dijete u trenutku posvojenja nema uopće ili ima iznimno malo vlastitih stvari, a odnosom posvojenja cijeli ciklus počinje iznova. Dolaskom djeteta u obitelj izdaci su najviši pri čemu posvojitelji ne raspolažu jednakim vremenom pripreme na novonastale troškove kao ostali roditelji.

Adopta je u dva navrata upozoravala resorno ministarstvo na nedosljednost ovog zakona, uključujući i u okviru javnog savjetovanja o izmjenama zakona. Iako je Ministarstvo na svojim službenim stranicama objavilo kako je cilj izmjene ovog zakona omogućiti roditeljima primjereno vrijeme za brigu o djetetu to je u potpunoj suprotnosti s njihovim očitovanjem kako pitanja posvojitelja i njihove djece nisu predmet Nacrta prijedloga Zakona. Time se posvojitelje izuzima iz kategorije roditelja i svrstava u neku posebnu kategoriju u kojoj ne samo da nemaju ista prava kao i biološki roditelji, već ih se izravno i nedvosmisleno diskriminira u njihovoj mogućnosti primjerenog vremena za brigu o djetetu.