ADOPTINI KOMENTARI NA NACRT PRIJEDLOGA OBITELJSKOG ZAKONA

U okviru javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Obiteljskog zakona i Prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa, ADOPTA je 12.09.2013. uputila Ministarstvu socijalne politike i mladih slijedeće prijedloge i opaske koje mozete naci u dokumentu.