AdoptMENT

Naziv projekta: AdoptMENT

Trajanje: 1.9.2023. – 31.8.2024.

Financijska podrška: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Opći cilj projekta osigurana dobrobit, zdrav razvoj djece i mladih te veća kvaliteta života obitelji, pružanjem aktivne podrške njihovim roditeljima u brizi o vlastitom mentalnom zdravlju, kompetentnom roditeljstvu  te neposredne podrške posvojenoj djeci i mladima.

Ciljana skupina: posvojitelji te posvojena djeca i mladi 

Aktivnosti projekta:

  • Ciklus radionica usmjerenih na brigu o mentalnom zdravlju namijenjen posvojiteljima
  • Grupa podrške za potencijalne posvojitelje
  • Grupa podrške namijenjena mladim posvojenim osobama
  • Individualno psihološko savjetovanje posvojene djece i mladih i posvojitelja
  • Individualno socijalnopedagoško savjetovanje posvojene djece i mladih i posvojitelja
  • Individualno savjetovanje socijalnog radnika
  • Pomoć u učenju
  • Završni susret svih sudionika projekta na edukativno-zabavnom događanju