ASK! - Adoptin Sigurni Kutak

Naziv projekta: ASK! - Adoptin Sigurni Kutak

Trajanje: 1.9.2023. – 31.8.2024.

Financijska podrška: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Opći cilj projekta je razvijanje i usvajanje specifičnih komunikacijskih i socijalnoemocionalnih vještina kod mladih te jačanje zaštitnih čimbenika socijalne podrške kroz mentorski program, u svrhu prevencije i smanjenja međuvršnjačkog nasilja i socijalne isključenosti ranjivih skupina mladih.

Ciljana skupina: posvojitelji te posvojena djeca i mladi

Aktivnosti projekta:

 • Razvoj i provedba mentorskog programa
  1. edukacija zaposlenica Adopte o mentorstvu i mentorskim programima
  2. regrutiranje i odabir mentora i korisnika
  3. edukacija volontera o provedbi mentorskog programa
  4. pre i post istraživanje potreba korisnika (mladih posvojenih osoba)
  5. održavanje susreta i druženja mentorskih parova
  6. grupni sastanci stručnjakinja Adopte s mentorima-volonterima
 • Trening socijalnih vještina – ciklus od 3 tematske cjeline:
 1. Temeljne komunikacijske vještine
 2. Socijalno-emocionalne vještine
 3. Vještine asertivnosti i rješavanja problema
 • Evaluacija treninga socijalnih vještina
 • Evaluacija mentorskog programa od strane neovisne vanjske stručnjakinje
 • Individualno psihološko savjetovanje mladih i roditelja
 • Individualno socijalnopedagoško savjetovanje mladih i roditelja
 • Individualno savjetovanje socijalnog radnika