Centar posvojenja 2021.-2022.

gz cp

Naziv projekta: Centar posvojenja

Nositelj projekta: Adopta – udruga za potporu posvajanju

Trajanje: 1.4.2021. – 31.3.2022.

Financijska podrška: Grad Zagreb

Opći cilj projekta je omogućiti nastavak rada Centra posvojenja - fizičkog i virtualnog mjesta stručnosti i podrške kontinuiranom unapređenju posvojenja te osigurati usluge informiranja, pripreme za posvojenje, edukaciju i podršku potencijalnim posvojiteljima, posvojiteljima i posvojenoj djeci i mladima u Gradu Zagrebu

Aktivnosti projekta:

  1. Informiranje i savjetovanje o posvojenju putem telefona, on-line i uživo,
  2. 2 ADOPTINE INFOteke – informativne radionice o posvojenju za potencijalne posvojitelje, o posvojenju u RH i o međudržavnom posvojenju,
  3. 1 ciklus ADOPTAonice – stručne pripreme potencijalnih posvojitelja za posvojenje,
  4. stručni oblici podrške posvojiteljskoj zajednici (djeca, mladi i posvojitelji) – psihološka savjetovanja, individualni i grupni oblici rada, neformalni susreti, socijalnopedagoško savjetovanje i pomaganje,
  5. 1 ciklus edukativnih radionica namijenjen posvojiteljima djece predškolske dobi.