Centar posvojenja 2022.

CP GZ

 

Naziv projekta: Centar posvojenja

Nositelj projekta: Adopta – udruga za potporu posvajanju

Trajanje: 1.1.2022. – 31.12.2022.

Financijska podrška: Grad Zagreb

Opći cilj projekta je omogućiti nastavak rada Centra posvojenja - fizičkog i virtualnog mjesta stručnosti i podrške kontinuiranom unapređenju posvojenja te osigurati usluge informiranja, pripreme za posvojenje, edukaciju i podršku potencijalnim posvojiteljima, posvojiteljima i posvojenoj djeci i mladima u Gradu Zagrebu

Aktivnosti projekta:

  • Informiranje i savjetovanje o posvojenju putem telefona, on-line i uživo
  • ADOPTINE INFOteke – informativne radionice o posvojenju za potencijalne posvojitelje, o posvojenju u RH i o međudržavnom posvojenju
  • ADOPTAonica – stručna priprema potencijalnih posvojitelja za posvojenje
  • Stručna podrška posvojiteljskoj zajednici (djeca, mladi i posvojitelji) – individualni i grupni oblici rada, savjetovanja
  • Vježbaonica roditeljskih vještina za očeve
  • Ciklus radionica „Slušajmo se“ za djecu predškolske/rane školske dobi (vježbe slušnog procesiranja)