Javna rasprava - izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Otvorena je javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.
 ADOPTA je, u naporima za unapređenje sustava posvajanja, tražila izmjenu zakona u dijelu koji regulira trajanje posvojiteljskog dopusta, kako bi se omogućilo roditeljima koji posvoje stariju djecu, da provedu dovoljno vremena sa njima radi olakšanja procesa prilagodbe. U tome smo donekle uspjeli, te je u novom prijedlogu 6 mjeseci + 6 mjeseci za
posvojitelje djece do 8. godine života.

Niže je dio predloženih izmjena Zakona koji se odnose na posvojitelje. Cijeli tekst je dostupan na stranici Ministarstva socijalne politike i mladih:

http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/javna_rasprava_o_nacrtu_prijedloga_zakona_o_izmjenama_i_dopunama_zakona_o_rodiljnim_i_roditeljskim_potporama

Također su se izjednačavanjem trajanje posvojiteljskog i roditeljskog dopusta za posvojitelje bez obzira na dob posvojenog djeteta stekli uvjeti za poticanje posvojenja djece, uključujući i djece s poteškoćama u razvoju ...

...........

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj ostvaruje posvojiteljski dopust u trajanju od 6 mjeseci za dijete do 18 godina života.“

Stavak 3.mijenja se i glasi:

(3) Po iskorištenju posvojiteljskog dopusta iz stavka 1. i 2. ovoga članka zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove 8. godine života ima pravo na roditeljski dopustu trajanju od 6 mjeseci.“

Stavak 4. i 5. brišu.

Članak 8.

U članku 39. stavak 3. mijenja se i glasi:

„3) Posvojitelj iz stavka 1. ovoga članka ili posvojitelj izvan sustava rada iz stavka 2. ovoga članka ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu u trajanju od 12 mjeseci.“

JAVITE NAM STO MISLITE KAKO BISMO SE NA VRIJEME MOGLI UKLJUČITI  U RASPRAVU. Da li je do 8. godine života dovoljno ili da tražimo produljenje do 10.godine? Postoje li neke druge odredbe koje bismo željeli mijenjati?

Sve prijedloge i inicijative na info[at]adopta.hr