Kampanja #HoćuBitiNečijeSunce

Brodoto2

 

U Hrvatskoj se bilježi drastičan pad broja posvojenja. Kako bi se stanje promijenilo, Adopta, udruga za potporu posvajanju, odlučila je u Mjesecu posvojenja, tj. studenome 2018. godine provesti kampanju #HoćuBitiNečijeSunce.

Ime kampanje poruka je djece koja odrastaju u sustavu socijalne skrbi bez roditelja.

Krajnji cilj kampanje je povećanje broja posvojenja, no da bi do toga došlo, kampanja je imala i specifične ciljeve: nadležne institucije upoznati s promjenama koje su nužne za veći broj posvojenja, potaknuti potencijalne posvojitelje da iza brojki vide djecu i njihovu potrebu za pripadanjem i obitelji, te informirati javnost o važnosti posvojenja.

Ciljane skupine su, dakle, bile: nadležne institucije, posvojiteljska zajednica, mediji i opća javnost.

Sredstva za osmišljavanje i provedbu kampanje bila su 7.500 kuna (1.000 eura), a utrošena su za organizaciju stručnog skupa, tisak plakata i oglašavanje na Facebooku. Agencija Prorsus komunikacije pro bono je vodila odnose s javnošću, a tvrtka Outdoor Akzent besplatno je ustupila 12 oglasnih površina za jumbo plakate u Zagrebu.

Građane se putem društvenih mreža (Facebooka i Instagrama) motiviralo na uključivanje u kampanju. Objavljivali su fotografije ruke sa smješkom, znakom podrške posvajanju, te na profilne fotografije stavljali okvire s porukom #HoćuBitiNečijeSunce. Uz velik broj građana i odgojno-obrazovnih institucija, potporu akciji dale su i osobe iz hrvatskoga javnog i političkog života.

Centri za socijalnu skrb diljem Republike Hrvatske su javno istaknuli plakate Adopte kojima se potiče posvojenje djece koja teže pronalaze roditelje, poput djece iz romske etničke skupine, djece starije od 6 godina, djece iz višebrojnih obitelji i djece s teškoćama u razvoju. Promicanje posvojenja te djece prati poruka #IJaŽelimObitelj.

„Kako bismo javnosti ukazali na važnost posvojenja, moramo posvojenja učiniti vidljivijima. Nažalost, bez toga djeca u domovima ostaju nevidljiva“, poručila je na Svjetski dan posvojenja Andreja Turčin, predsjednica Adopte.

Društvene mreže gotovo su svakodnevno prenosile važne poruke Adopte. One su bile razvrstane u tri kategorije: Surova stvarnost, Tražimo i Dobra vijest. Putem poruka, predstavljena su djeca koja teže pronalaze obitelji, specifični zahtjevi za unapređenje sustava posvojenja i pozitivni stavovi potencijalnih posvojitelja, proistekli iz istraživanja.

U Zagrebu je organiziran stručni skup "I ja želim obitelj" na kojem su sudjelovali predstavnici centara za socijalnu skrb, ustanova za smještaj djece te resornog ministarstva. Na skupu je istaknuto kako se u Registru potencijalnih posvojitelja nalazi više od 1300 osoba, a uvjete za posvojenje ima više od 400 djece. Istraživanje koje je provela Adopta s Forumom za kvalitetno udomiteljstvo, pokazalo je da djeca u udomiteljskim obiteljima ne razumiju razliku između posvojenja i udomiteljstva, da o tome s njima ne razgovaraju stručni radnici sustava socijalne skrbi te da često uopće ne poznaju stručne osobe koje su nadležne za njih. Kako bi ta djeca stekla obitelj, potrebno je unapređenje sustava socijalne skrbi, što uključuje i civilni nadzor nad postupcima koje provode centri za socijalnu skrb, kojim osiguravaju najbolji interes svakog djeteta izdvojenog iz biološke obitelji.

Kako bi poruke stigle do što šireg kruga ljudi, kampanja je uključila intenzivnu komunikaciju s medijima. Rezultat je 8 reportaža i gostovanja na televizijama, 2 objave u tisku, 4 razgovora na radijskim postajama i više od 20 objava na internetskim portalima.

Za ostvarivanje tih rezultata, iznimno je bila važna dobra interna komunikacija. Članovi Upravnog odbora i stručni djelatnici radili su na pripremi materijala, a članovi Adopte, potencijalni posvojitelji i posvojitelji, su spremno istupili u javnost sa svojim osobnim pričama.