MZO Šarena škola solidarnosti

MZO

 

Naziv projekta: Šarena škola razvoja, solidarnosti i socijalne uključenosti

Nositelj projekta: ADOPTA – udruga za potporu posvajanju

Partneri: Osnovna škola Dvor i Osnovna škola Trsat

Trajanje: 13.10.2022. – 31.8.2023.

Opći cilj projekta: senzibilizacija djece i mladih na različita iskustva i okruženja odrastanja vršnjaka (djeca u sustavu skrbi, posvojiteljske i udomiteljske obitelji, jednoroditeljske obitelji, obitelji s pripadnicima drugih rasa/nacionalnih manjina, s članovima s posebnim potrebama, reorganizirane i srodničke) te razvoj socijalnih vještina, a s ciljem prevencije socijalne isključenosti, nasilnih oblika ponašanja među djecom te edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima.

Aktivnosti projekta:

  • Pre i post istraživanje stavova i mišljenja prema različitostima učenika 6. i 7. razreda Osnovne škole Trsat u Rijeci i Osnovne škole Dvor.
  • Online edukacija volontera koji će pomagati pri provedbi radionica.
  • Ciklus od 3 tematske radionice za učenike šestih i sedmih razreda škola Partnera (ukupno 18 radionica)
  • Radionice jačanja kapaciteta djelatnika škola namijenjene učiteljima i stručnim službama škola partnera.
  • Izrada brošure u online i tiskanom izdanju (o različitostima i nenasilnom rješavanju sukoba).