O Adoptinom Zaigranom kabitenu

Question mark colorful

ADOPTIN zaigrani kabinet projekt je tijekom kojeg educirane volonterke s iskustvom provode edukativno-kreativne radionice za posvojenu djecu (dvije grupe različitih dobnih skupina). Iskustvo govori da djeca koja dolaze u obitelj nakon posvojenja često trebaju podršku u poticanju razvoja motorike i/ili senzorike te je rano stvaranje poticajnog okruženja neophodno za razvojno napredovanje djeteta. Radom usmjerenim prema svim razvojnim aspektima djeteta potičemo samopouzdanje djeteta i njihovo snalaženje u socijalnom okruženju. Kontinuiranim radom i kreativnim pristupom, motoričke i senzoričke vještine se brzo poboljšavaju te je zaostajanje za vršnjacima sve manje.

Obitelji nastale posvojenjem jedna su od malobrojnijih obitelji, godišnje stotinjak obitelji nastane posvojenjem. Zbog toga, posvojena djeca su najčešće jedina u bliskoj okolini koja dolaze iz takve obiteljske strukture i nemaju prilike vidjeti da nisu sami. Dokazano je da razgovor o načinu stvaranja obitelji s djecom u ranoj dobi doprinosi razvoju pozitivnog identiteta posvojenog djeteta te ga osnažuje da se na lakši način nosi s izazovima s kojima će se suočavati tijekom odrastanja. Poznato je u praksi da je posvojenoj djeci lakše razgovarati o pojedinim iskustvima s drugom posvojenom djecom jer međusobno mogu razumjeti situacije u kojima se nalaze (napuštanje od strane bioloških roditelja, razdvajanje od braće i/ili sestara, nerazumijevanje okoline…). Tijekom radionica u kojima će sudjelovati posvojena djeca, na nenametljiv način će im se omogućiti druženje s djecom istih ili sličnih iskustava.

Ponekad je i roditeljima posvojene djece teško početi razgovor o temama vezanim za posvojenje. Stoga će se tijekom radionica u kojima će sudjelovati djeca i roditelji, provoditi aktivnosti koje će ih potaknuti na razgovor o specifičnosti obitelji nastalih posvojenjem i poticati razvoj pozitivne slike o sebi i izgradnju zdravog identiteta posvojenog djeteta.

Posvojenje je najbolji oblik trajnog zbrinjavanja djece bez roditeljske skrbi,  međutim postavlja pred dijete dodatni izazov prilagodbe na nove značajne osobe i uvjete života. Stoga je u tom procesu i nakon njega, djetetu i obitelji neophodno osigurati stručnu pomoć i podršku, čime se smanjuje rizik od neuspješne adaptacije i preveniraju problemi u doživljavanju i ponašanju djeteta. Svrha projekta ADOPTIN zaigrani kabinet je smanjiti razvojne rizike djece, kao i rizike po psihološko zdravlje djece koji proizlaze iz negativne slike o sebi, prethodnih traumatskih iskustava i izoliranosti od vršnjaka iz sličnih obiteljskih struktura i životnih priča te stvoriti pozitivno, ugodno i podupiruće okruženje za posvojenu djecu i njihove roditelje.