[ŠARENA ŠKOLA] Specifične emocionalne potrebe ranjivih skupina djece

U okviru projekta Šarenja škola - prevencija socijalne isključenosti i rizičnih oblika ponašanja, Adopta je održala dvije stručne edukacije za nastavnike i stručnu službu škola-partnera - Veterinarske škole u Zagrebu i Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu na temu Specifične emocionalne potrebe ranjivih skupina djece