ADOPTIN KRUG PODRŠKE

SDUDM KRUG

 

Naziv projekta: Adoptin krug podrške

Trajanje: 1.9.2022. – 31.8.2023.

Financijska podrška: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Opći cilj projekta je unaprijediti sustav podrške posvojiteljskim jednoroditeljskim obiteljima kroz dostupnu podršku posvojiteljima i posvojiteljskoj djeci i mladima i unapređenje znanja i roditeljskih vještina posvojitelja.

Ciljana skupina: posvojitelji te posvojena djeca i mladi iz jednoroditeljskih obitelji

Aktivnosti projekta:

  • Grupa podrške namijenjena posvojiteljima iz jednoroditeljskih obitelji
  • Individualno psihološko savjetovanje posvojene djece i mladih i posvojitelja iz jednoroditeljskih obitelji – usmjereno na razvoj emocionalnih vještina i nošenje s teškoćama koje prate traganje adolescenata za vlastitim identitetom i njegovim formiranjem,
  • Individualno socijalnopedagoško savjetovanje posvojene djece i mladih i posvojitelja iz jednoroditeljskih obitelji,
  • Individualno savjetovanje socijalnog radnika
  • Ciklus radionica pozitivnog roditeljstva za posvojitelje iz jednoroditeljskih obitelji
  • Ciklus radionica pozitivnog razvoja za posvojenu djecu i mlade iz jednoroditeljskih obitelji
  • Pomoć u učenju posvojenoj djeci i mladima u izvršavanju školskih obaveza i razvoja vještina učenja te osobne odgovornosti.