Zaključci 46. tematske sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora o unapređenju posvojenja

U nastavku donosimo zaključke 46. tematske sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku na temu „Prepreke u posvajanju djece u Hrvatskoj - je li ih moguće premostiti?“ na kojoj su sudjelovale naše Diana Topčić-Rosenberg i predsjednica Andreja Turčin.

Drago nam je da je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora usvojio sve prijedloge ADOPTE, osobito:

 • u fokusu svih rješenja, pravilnika i procesa, ali i svakodnevne prakse odlučivanja i izvršavanja postupaka koji utječu na dijete najvažnija je djetetova dobrobit i najbolji interes djeteta
 • u zaštiti djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi potrebno je prije svega ključno osigurati odgovarajuću zaštitu i podršku biološkoj obitelji
 • potreba za uvođenjem obveze konzultacije s djecom o izboru obitelji
 • dijete se prioritetno treba zbrinjavati u obiteljskim oblicima skrbi uz osiguravanje niza pratećih usluga podrške
 • potrebno je aktivno provoditi Pravilnik o postupanju pri postupcima posvojenja te objaviti sve profile djece koja imaju ispunjene formalnopravne pretpostavke za posvojenje u roku od četiri mjeseca od njihova ispunjenja
 • potrebno je u Obiteljski zakon uvrstiti obvezu izrade i vođenja Registra djece s ispunjenim formalnopravnim pretpostavkama za posvojenje
 • važnost prioritetnog i hitnog statusa svih postupaka koji uključuju djecu
 • pitanje zaštite najranjivije djece i obitelji potrebno je staviti u središte pažnje na najvišoj državnoj razini te podržati osnaživanje sustava socijalne skrbi
 • dopuna Obiteljskog zakona iz 2015. godine tako da se i djeci posvojenoj prije stupanja na snagu Obiteljskog zakona iz 2015. omogući promjena osobnog identifikacijskog broja (OIB-a)
 • potreba za aktivnim provođenjem Pravilnika o postupanju pri međudržavnom posvajanju
 • izmjenu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama tako da se posvojiteljima koji posvoje dijete starije od osam godina omogući roditeljski dopust u istom trajanju kao i posvojiteljima koji su posvojili dijete mlađe od osam godina
 • unapređenje suradnje s organizacijama civilnog društva tako da se institucionalizira suradnja i aktivnosti koje udruge provode na način da postanu dio institucijskog okvira kroz ugovaranje socijalnih usluga

Svako dijete ima pravo na odrastanje u zdravoj i sigurnoj obiteljskoj okolini i nastavit ćemo se i dalje zalagati za prava djece te pratiti u kojoj mjeri se slijede preporuke Odbora.

Zaključci 46. tematske sjednice - tekst.