ADOPTAonica - novi način prijave

Poštovani,

s iznimnim veseljem Vas obavještavamo kako smo od 13.2.2023. pokrenuli novi sustav prijava na ADOPTAonicu – stručnu pripremu za posvojenje.

U cilju unapređenja kvalitete usluga, ADOPTA je osmislila proces prijave na ADOPTAonicu pomoću aplikacije te je od ovog trenutka sustav automatiziran na način da će Vaša prijava:

  1. automatski biti spremljena na serveru Adopte,
  2. dobit ćete istovremeno odgovor i upute mailom,
  3. dobit ćete jedinstvenu oznaku prijave koja se sastoji od riječi  „ADOPT“ i nekoliko brojeva – pomoću tog koda ćete u svakom trenutku moći pratiti na kojem ste mjestu po redu na listi čekanja za uključivanje u ADOPTAonicu.

Tijekom jedne godine provodimo 3-5 ciklusa ADOPTAonice, a kroz jedan ciklus (grupu) obuhvaćamo 16 polaznica/ka (8 parova ili parovi + pojedinci).

Uvjereni smo kako će ovaj novi sustav prijave pridonijeti uštedi Vašeg i našeg vremena, jer više neće biti nepotrebnog administriranja, telefoniranja i neizvjesnosti kada ćete biti na redu za uključenje u novu grupu. Od sada sami možete pratiti poredak u našoj tablici s redoslijedom prijava za ADOPTAonicu i upravljati Vašim vremenom.

Tablicu s redoslijedom prijava na ADOPTAonicu možete pogledati ovdje.

Podatke svih do danas prijavljenih parova ili pojedinaca smo migrirali u novu aplikaciju te su već primili jedinstvenu oznaku prijave (JOP). Sve koji se žele prijaviti u ADOPTAonici, molimo da ispune prijavnicu na poveznici.

Vaša ADOPTA