ADOPTina Pričaonica: Nasilje maloljetne djece nad roditeljima

S veseljem vas pozivamo na razgovor / PRIČAONICU 

NASILJE MALOLJETNE DJECE NAD RODITELJIMA

u srijedu, 26.5.2021. od 18:00 do 19:30 sati

putem ZOOM platforme

 

Pricaonica nasilje djece 2021 05

 

U ovoj Pričaonici otvaramo jednu od obiteljskih tabu-tema, rastuće, ali u obitelji i javnosti prešućivane i marginalizirane problematike. Osim što je jedan od glavnih ciljeva javno progovoriti o ovoj temi, senzibilizirati društvo i institucije koje bi se ovom problematikom trebale baviti, a to ne čine ili ne čine dovoljno, osnažiti roditeljske kompetencije, cilj je i izazvati potrebu za primjerenom reakcijom socijalne okoline na teške probleme suvremenih (hrvatskih) obitelji.

Velik broj roditelja u ispunjavanju svoje jedinstvene roditeljske uloge ulaže mnogo truda i ljubavi kako bi učinili svoju djecu sretnima, zaštićenima i sigurnima. S druge strane, postoje obitelji u kojima su međusobni neprimjereni i nasilni odnosi svakodnevna pojava. Znane su i obitelji u kojima su zbog nasilja ugroženi životi njezinih članova bez obzira na dob, spol ili roditeljsku ulogu, bračno, socio-ekonomsko stanje i obrazovanje, etničku, kulturnu ili socijalnu strukturu. Mnogo je razloga zbog kojih rezultat nije uvijek očekivano pozitivan, pa su roditelji stoga zbunjeni i nesretni.

Zbog velikoga broja mogućih činitelja teško je odrediti «tipične» počinitelje nasilja ili roditelje (potencijalne) žrtve. Nasilje koje neki roditelji doživljavaju povremeno, za mnoge je učestala pojava. Odnos društva prema nasilju, bez obzira na činjenicu tko je žrtva, a tko nasilnik, predstavlja bitan pokazatelj njegova odnosa prema čovjeku, humanosti te stupnja civilizacijske razvijenosti.

 

Pričaonica je namijenjena posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima s djecom u dobi od 14 do 18 godina.

S obzirom na ograničen broj mjesta, prijava za Pričaonicu je obavezna putem linka do utorka, 25.5.2021., najkasnije do 12:00 sati.

 

Voditeljica ove Pričaonice je prof.dr.sc. Jasminka Zloković na Filozofskom fakultetu Svečulišta u Rijeci, Odsjek za pedagogiju, Voditeljica katedre za obiteljsku pedagogiju.

Nositeljica brojnih visokoškolskih kolegija (Obiteljska pedagogija, Obitelj i djeca u riziku, Odnosi u obitelji, Obitelj i prevencija asocijalnih ponašanja, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Gerontologija, Pedagoški aspekti edukacije i dr.)

Autorica i koautorica 13 znanstvenih monografija i oko 200 znanstvenih radova uglavnom s područja obiteljske pedagogije i sustavne pedagogije. Pozvani predavač na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.  Dobitnica nagrade „Ivan Filipović“ 2015. godine za unapređenje visokog obrazovanja.

Gošća je predavačica na Zdravstvenom studiju Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta Sjever te vanjska suradnica studija logopedije Sveučilišta u Rijeci. Mentorica je doktorandima, mentorica diplomskih radova studentima, aktivno sudjeluje u izvođenju redovitog studija,  izvanrednog i doktorskog studija pedagogije te specijalističkog studija za ravnatelje