Adoptinih 5 x 5 – kreativne terapijske radionice

Iza svakog dječjeg ponašanja „skriva“ se barem jedna od pet osnovnih potreba (za preživljavanjem, zabavom, ljubavi i pripadanjem, poštovanjem i slobodom) čije zadovoljenje je ključno za emocionalnu dobrobit djeteta.

Uključite svoju djecu u Adoptine kreativne radionice u kojima ćemo ih učiti da prepoznaju svaku od svojih osnovnih potreba. Provest ćemo ciklus od pet radionica, a svaka od njih bit će posvećena po jednoj potrebi. Važno nam je da djeca prilikom zadovoljavanja svojih potreba budu odgovorna, slobodnog izbora i da pritom grade kvalitetne odnose u svojoj okolini.

 1. Istraživanje hrane bit će usmjerena na učenje o najvažnijoj ljudskoj potrebi – potrebi za preživljavanjem. U svakodnevnom životu za odrasle i za djecu važno je prvo podmiriti osnovne fiziološke potrebe prije svega drugoga, a mi odrasli na to često zaboravimo i prednost dajemo poslu, obavezama i napredovanju pa tako zanemarujemo zdrave prehrambene navike i redoviti san.
 2. Friendship bracelet bit će usmjerena na važnost bliskih odnosa s obitelji i prijateljima, odnosno na potrebu za ljubavi i pripadanjem. Ovu potrebu također nekad stavljamo na drugo mjesto u našim svakodnevnicama i ne ostavljamo dovoljno vremena za ljude koji su nam bitni i bez kojih naš život ne bi bio potpun. Važno je da ulažemo u odnose kako bi oni bili što kvalitetniji i dugotrajniji.
 3. Mali leaderi usmjerena je na razvijanje vještine vođenja kojom ćemo doprijeti do potrebe za moći i samopoštovanjem. Treba poticati unutarnju motivaciju i osnaživanje djeteta da preuzme odgovornost za svoje potrebe koliko je to prihvatljivo za njegov stupanj razvoja.
 4. Kreativno pisanje - odnosi se na potrebu za slobodom. Ključ dobrog odgoja je balans između strukture, granica i dječje slobode i autonomije. Jako je važno da dijete unutar postavljenih okvira ima mogućnost samo donijeti odluke kako bi imalo osjećaj da se njegov glas čuje i uvažava. U tome ih je potrebno potaknuti i naučiti ih kako da pravilno izraze tu potrebu.
 5. Fun-tastic - Za sami kraj ciklusa, stavili smo radionicu vezanu uz potrebu za zabavom. Svim ljudima, a pogotovo djeci važno je odvojiti dio dana za zabavu i igru. Neka djeca radije crtaju, neka vole plesati, neka uživaju u građenju kućica u prirodi, neka vole provoditi vrijeme u igranju skrivača s prijateljima, neki radije igraju badminton s majkom. Svakom idućom razvojnom fazom djeca imaju sve više obaveza i baš zato ih je važno potaknuti da ih obave na vrijeme kako bi im ostalo dovoljno vremena za zabavu.

Radionice su predviđene za učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole te ćemo ih prema potrebi provesti u dvije grupe, ovisno o dobi djece.

Radionice će voditi stručnjakinje Adopte koje će se posvetiti individualno svakom djetetu i prilagoditi sadržaj radionica upravo djetetovom temperamentu i stupnju razvoja.

Radionice će se odvijati kroz zadnja dva tjedna osmog mjeseca u trajanju od sat vremena:

  1.  21.08.2023., ponedjeljak
  2.  23.08. 2023., srijeda
  3.  25.08.2023., petak
  4. 29.08. 2023., utorak
  5. 31.08. 2023., četvrtak

Prijaviti se možete putem linka, a zbog posebnog naglaska na individualan pristup svakom djetetu broj mjesta za radionice je ograničen.

Kotizacija za sudjelovanje u radionicama iznosi 60€ (451.96kn)  za cijeli ciklus, a uplate je potrebno izvršiti nakon obavijesti o prihvaćanju prijave.

Za članice/članove Adopte, s popustom od 10% iznos kotizacije je 54€ (406.76kn).

Podaci za uplatu isključivo putem računa:

Primatelj: Adopta – udruga za potporu posvajanju, Zagreb

Broj računa (IBAN): HR7223600001102203381 (Zagrebačka banka)

Opis plaćanja: „Adoptinih 5 x 5 – kreativne terapijske radionice"