PROAKTA - Proaktivno djelovanje OCD-a u skladu s potrebama lokalne zajednice - drugi partnerski sastanak

Dana 7. listopada je održan drugi partnerski sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Udruge Adopta (Korisnik projekta) i parterskih udruga: Udruge udomitelja djece Primorsko-goranske županije „DAMDOM“, Udruge udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije „Zipka“, Udruge udomitelja Vukovarsko-srijemske županije „Zagrljaj“, Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece te Udruge za kreativni socijalni rad.

Provedba projekta „PROAKTA - Proaktivno djelovanje OCD-a u skladu s potrebama lokalne zajednice“ UP.04.2.1.11.0279 trajat će 15 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 421.445,76 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 358.228,90 kn i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 63.216,86 kn.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira i za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave na Facebook stranici isključiva je odgovornost udruge Adopte.

Stajališta izražena u objavi na Facebook stranici isključiva su odgovornost Adopte i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.

Vizual ESF