PROAKTA - Proaktivno djelovanje OCD-a u skladu s potrebama lokalne zajednice - početak projekta

Počinje provedba projekta „PROAKTA - Proaktivno djelovanje OCD-a u skladu s potrebama lokalne zajednice“.

Na svečanoj dodjeli ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske ugovor nam je uručila Helena Beus, ravnateljica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Svrha projekta „PROAKTA - Proaktivno djelovanje OCD-a u skladu s potrebama lokalne zajednice“ je unaprjeđenje kompetencija i digitalnih alata OCD-a, u cilju povećanja financijske i programske održivosti, prilagodbe metodologije usluga za krajnje korisnike online provedbi, izgradnje ljudskih i tehničkih resursa za prevenciju rizika i upravljanje kriznim situacijama.

Partneri na projektu su nam Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece – udomitelji za djecu, Udruga udomitelja i posvojitelja djece „Tobolac“, Udruga udomitelja djece Primorsko-goranske županije „Damdom“, Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije „Zipka“ i Udruga udomitelja Vukovarsko-srijemske županije „Zagrljaj“.

Provedba projekta „PROAKTA - Proaktivno djelovanje OCD-a u skladu s potrebama lokalne zajednice“ UP.04.2.1.11.0279 trajat će 15 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 421.445,76 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 358.228,90 kn i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 63.216,86 kn.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave na Facebook stranici isključiva je odgovornost udruge Adopte.

Stajališta izražena u objavi na Facebook stranici isključiva su odgovornost Adopte i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

Vizual ESF