Provedbena radionica "Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice"

Predstavnice Adopte sudjelovale su 13. i 14. rujna 2022. na provedbenoj radionici u okviru poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za potrebe lokalne zajednice“ koju je organizirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, održanoj u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu.

Na radionici su sudionicima predstavljene detaljne obveze i prava sukladno općim i posebnim uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te je kroz teorijski i praktični dio sudionicima omogućeno detaljnije upoznavanje s obvezama na projektu te načinima izvještavanja o postignutim mjerljivim ishodima.

Provedba projekta „PROAKTA - Proaktivno djelovanje OCD-a u skladu s potrebama lokalne zajednice“ UP.04.2.1.11.0279 trajat će 15 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 421.445,76 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 358.228,90 kn i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 63.216,86 kn.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave na Facebook stranici isključiva je odgovornost udruge Adopte.

Stajališta izražena u objavi na Facebook stranici isključiva su odgovornost Adopte i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.

 

Vizual ESF