Adoptini godišinji planovi i izvješća

Godišnji izvještaj za 2023.

Godišnji izvještaj za 2022. 

Godišnji izvještaj za 2021.

Godišnji izvještaj za 2020.

Godišnji izvještaj za 2019.

Godišnji izvještaj za 2018.

Godišnji izvještaj za 2017.

Godišnji izvještaj za 2016.

Godišnji izvještaj za 2015.

Godišnji izvještaj za 2014.

Godišnji izvještaj za 2013.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu  (sukladno provedenom revizorskom uvidu u financijsko poslovanje ADOPTE).

Operativni plan rada za 2022. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

Operativni plan rada za 2023. godinu

Financijski plan za 2023. godinu

Operativni plan rada za 2024. godinu

Financijski plan za 2024. godinu