Korisne poveznice

 

color version kaleidoskop

 

Adresar centara socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – postupak posvojenja

Obiteljski zakon (Narodne novine broj 103/15)

Pravilnik o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaju stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra o potencijalnim posvojiteljima te načinu vođenja registra o posvojenjima (Narodne novine broj 106/2014)

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji (Narodne novine broj 106/2014)

Protokol o postupanju u postupcima posvojenja (2016)

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima suda u području prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece (Narodne novine broj 77/2004)

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima Centra za socijalnu skrb u području primjene Obiteljskog zakona o roditeljima i djeci (Narodne novine broj 155/2005)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine 34/2011)

Izjednačava se pravo roditeljskog i posvojiteljskog dopusta

Pravilnik o sadržaju i načinu podniošenja izvješća o ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske potpore (Narodne novine broj 18/2009)

Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta (Narodne novine broj 18/2009)

Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta (Narodne novine broj 25/2009)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem (NN 5/2013)

Međudržavno posvojenje

Adoption UK