Adoptina istraživanja

ADOPTA, kao organizacija posvećena izazovima s kojima se suočava posvojiteljska zajednica te pravima ranjivih skupina djece, provodi istraživanja. Rezultati istraživanja nude pregled aktualnih tema, problematika te strategije za poboljšanje i usmjeravanje stručnjaka u radu s ranjivim skupinama djece, roditeljima i skrbnicima.

Image
Image
Image
Image
Image