Image

Adopta je 2012. godine prvi puta organizirala Konferenciju o posvojenju, prvu konferenciju s glavnom temom posvojenja u RH. Od tada Konferencije o posvojenju postaju tradicija Adopte, a njihova posjećenost potvrđuje njihovu kvalitetu. Konferencije o posvojenju mjesto su edukacije i razmjene iskustava stručnjaka, ali i mjesto prilika za unaprjeđenje praksa i postupaka u procesima posvojenja te širenja sustava podrške posvojiteljskoj zajednici. Naše konferencije uključuju sudjelovanje međunarodnih stručnjaka uz predstavljanje primjera dobre prakse iz drugih zemalja. Teme kojima smo se do sada bavili u okviru Konferencija o posvojenju uključivale su: predstavljanje pravnoga i stručnog okvira posvajanja – mogućnosti unaprjeđenja, predstavljanje posvojiteljskih modela i praksa Velike Britanije, Njemačke i SAD, edukacija djelatnika uključenih u proces posvajanja, istraživanja o potrebama posvojiteljskih obitelji, prepreke posvojenju teže posvojive djece, priče posvojenika i brojne druge.

Kontakt broj

+385 1 3877 412

E-mail

info@adopta.hr